Zürih okullarında değişim yaşanıyor

Zürih şehrindeki okullarda yabancıların oranı azalıyor, ancak değişim olumlu algılanmıyor.

Hans-Peter Fürst, Tagesanzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, Zürih´te 40 yıl boyunca öğretmenlik, daha sonra da okul müdürlüğü yaptığı Zurlinden İlkokulunda  tanık olduğu değişimi anlattı. Geçen yaz emekliliğe ayrılan Fürst, okul bahçesinde önceleri çoğunlukla Italya´dan, sonrasında Türkiye´den ve Balkanlardan gelen çocukların oynadığını hatırlıyor. Weststrasse’nin sonradan yenilenmesi ve değerlenmesinin ardından kısa süre içinde İsviçre Almancasının ve Yüksek Almancanın daha sık konuşulmaya başlandığını söyleyen Fürst, görev aldığı okulun bu değişimle Quims statüsünü de kaybettiğini belirtti. Quims, çok kültürlü okullarda kalite anlamına gelirken, bu statüye sahip çok yüksek göçmen öğrenci oranına sahip ilköğretim okullarının finansal destek almasını da sağlıyor.

Quims projesi on yıl önce başlatıldığında, Batı Zürih ve Kuzey Zürih´deki neredeyse tüm okulların programdan para aldı. O zamanlar bazı okullarda yabancı dil konuşan çocukların oranı yüzde 100’e yakınken artık öyle değil. Quims okulları Zürih şehrinde gittikçe azalırken, kantonun geri kalanında önemli ölçüde artarak sayıları 108’den 128’e yükseldi. Beş yıl öncesine kadar şehirdeki Quims okullarının oranı yüzde 43 civarındayken, bugün yüzde 29’da. 2014’ten bu yana 14 okul Quims programından çıkarıldı, kalanların sayısı 37. Mutenalaştırma ise bu değişimin ana nedeni.

Kırmızı-yeşil yönetimindeki şehir, ekonomik konut teşviki ile yer değiştirme mücadelesine dirense de nüfustaki değişim durdurulamıyor. İyi kazananlar eskiden gölün etrafına rağbet gösterirken artık genellikle eski işçi mahallelerinde, kentsel çevrede olmayı tercih ediyorlar. Bu değişimden ister istemez, oturdukları evlerden şehir dışlarına doğru itelenen göçmenler etkileniyor. Göçmenlerin yer değiştirmesi ise ilkokullara yansıyor.

Zurlinden İlkokulundan Gymnasium’a geçiş yapan öğrenci oranı birkaç yıl içinde neredeyse sıfırdan yüzde 30’a yükselirken, diğer semt okullarında çok az değişiklik oldu. Yeni gelenler, çocuklarının kötü bir imaja sahip okullardan Gymnasium´a geçiş yaparken, eğitim seviyesi düşük ailelerin çocukları tarafından yavaşlatılmasından korkuyor. Bu yüzden de öğrencilerin dağıtımı ve ayrışım talepleri her gecen gün daha da artıyor. Özellikle imajı sonradan “iyileştirilmiş” bölgelerdeki yeni nüfusun eskilere karşı bakış açısı çok olumsuz.

Kanton İstatistik Ofisi´i yakın zamanda yaptığı bir araştırmada, yabancıların oranındaki değişiklikleri analiz etti ve belli belediyeler ve mahallelerdeki yabancı konsantrasyonun azaldığı ve yabancı oranının tüm kanton boyunca daha eşit dağıldığı sonucuna vardı.

Tags: ,

Benzer Haberler

En çok sporcu dağlarda ölüyor
850’den fazla çocuk, Alain Berset ile çocuk haklarını kutladı

EKONOMİ

En Çok Okunanlar