Zengin İsviçreli zenginleşmeye devam ediyor

İsviçre’deki varlıklar, yeni bir federal analize göre, son yıllarda önemli ölçüde büyüdü. En zengin kesimin varlığı daha da arttı.

Açıklanan yeni verilere göre, İsviçre haneleri 2015 yılının sonunda 1792 Milyar Frank toplam varlığa ulaştı. Federal Vergi Dairesi´nin 2003’ten 2015’e kadar değerlendirdiği vergi verilerinin gösterdiği üzere, kişi başına 215.166 Frank düşüyor.

Nüfusun en zengin yüzdesi varlıklarını 2003 ila 2015 arası neredeyse yüzde 43 oranında arttırken, tüm varlıkların daha düşük dörtte üçü ise sadece yüzde 18,6 oranında artış gösterdi. İsviçre’deki toplam varlıklar bu on iki yılda 1038’den 1792 Milyar Frank´a yükseldi. 2008 yılı dışında her yıl bir artışın yaşandığı belirtildi.

İsviçre’deki varlıkların yüzde 55,46’sı 50.000 Frank’ın altındayken, yüzde 24,53’ünün hiç bir varlığı yok. Varlıkların yüzde 5,72’si bir Milyon Frank’ı aşarken, 10 Milyon Frank’ın üzerinde bir varlığa sahip olanların oranı yüzde 0,28’de.

Varlık dağılımı kantondan kantona değişiyor. Dağılım, 0 (herkes eşit varlığa sahip) ila 1 (bir kişi her şeye sahip) arası değerleriyle ölçülen Gini katsayısı ile ifade ediliyor. Varlık, Uri kantonunda 0.72 ile en düşük farka sahipken, Cenevre kantonu 0.92 ile en büyük eşitsizliğe sahip. İsviçre ortalaması ise 0.86 oranında ve 2003 yılına göre bir artış mevcut (0.83).

Rakamlar sosyal kesinti yapmadan vergilendirilebilir varlıklar (net varliklar) üzerinden değerlendiriliyor. Mesleki önlemin ikinci ve üçüncü sütununda bulunan varlıklar ile yurt dışında bulunan varlıkların dikkate alınmadığı araştırmada, bir kişinin birkaç kantonda bulunan varlığının söz konusu kantonlar arasında bölündüğü belirtildi.

Juso, Nisan ayında “%99-girişimini” sunmuş, bu girişim ile İsviçre nüfusunun en zengin yüzdesini daha ağır vergilendirmeyi amaçlamıştı. Aynı zamanda, faiz ve temettü gibi sermaye gelirlerinin, emek gelirinin 1.5 katı kadar vergilendirilmesi istenmişti.

Tags: , ,

Benzer Haberler

Manor, Zürih Bahnhofstrasse’deki şubesini kapatıyor
Zürih Yüksek Mahkemesi, 10 yaşındaki çocuğun sünnetine izin vermedi

EKONOMİ

En Çok Okunanlar