Ekonomi

Yabancıya ev yok!

Göçmen kökenli Bern şehir meclisi üyeleri tarafından yaptırılan araştırmaya göre, göçmenler ev aramada sistematik bir ayrımcılıkla karşı karşıyalar. Ayrımcılık göçmenlerin kökenlerine göre de değişiyor. Sırp kökenli göçmenin ev bulma şansı, Arap veya Tamil kökenliden daha fazla.

Göçmen kökenli Bern şehir meclisi üyeleri tarafından yaptırılan araştırmaya göre, göçmenler ev aramada sistematik bir ayrımcılıkla karşı karşıyalar. Ayrımcılık göçmenlerin kökenlerine göre de değişiyor. Sırp kökenli göçmenin ev bulma şansı, Arap veya Tamil kökenliden daha fazla.

Bern Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada 1000 civarındaki kiralık ev ilanına, İsviçreli bir isim ve göçmen kökenli isimle gönderilen müracaatların incelenmesi sonucu ortaya çıkan ayrımcılık, tahmin edilenin üzerinde. Buna göre İsviçreli isimle yapılan müracaatlara verilen olumlu cevap %79.8 gibi yüksek  bir oranda.

Özellikle Orta ve Doğu İsviçre’de göçmenlere karşı olan ayrımcılık oldukça yüksek oranda iken, Basel gibi göçmen oranının yüksek olduğu kantonlarda daha düşük düzeyde. Araştırmanın ortaya çıkardığı diğer ilginç saptamaysa, ev ararken meslek durumunun belirtilmesinin, olumlu etkileri. Aynı meslekten bir İsviçreli ile göçmen arasında ev bulma konusunda önemli farklılıklar bulunmuyor.

Konuyla ilgili yapılan önceki araştırmalarda, ayrımcılığın daha yüksek olduğuna dikkat çeken uzmanlar, İsviçre’nin bu konuda diğer komşu ülkelere göre daha az ayrımcı olduğunu belirtiyorlar. Ancak İsviçre’de konuyla ilgili yaşanan eksiklik şöyle; diğer ülkelerde etkin yasal önlemler olmasına rağmen İsviçre’de bu imkan bulunmuyor. Benzer şekilde ev bulma konusunda ayrımcılıkla karşılaşan göçmenler için İsviçre’de bir danışma kurumu bulunmuyor. Göçmenler bu konuda diğer kiracılar gibi sadece kira derneklerinin yardımları ile yetinmek zorunda.