İsviçre Haberleri

SVP`nin Kosovalılar ilanı ırkçı olduğu gerekçesiyle ceza aldı

Eski SVP genel sekreteri Martin Baltisser ve vekili “Kosovalılar İsviçrelileri deşiyor” başlıklı ilanın yayınlanmasının sorumluları olarak mahkum edildi. Karar Federal mahkeme tarafından da onandı.

“Kosovalı” terimi bir etnik grubu mu yoksa bir milleti mi ifade ediyor? Bu soru çok önemli ve belirleyici. Zira ırkçılığa karşı söz konusu yasa; ırkları, etnik kökenleri veya dinleri nedeniyle nefret veya ayrımcılığa uğrayan grupları ya da münferit şahısları koruma altına almakta. Söz konusu davada hâkim heyetindeki üyelerden biri, ceza normunun bütün bir ulusu korumadığını ve dolayısıyla uygulanamayacağını savundu. Fakat nihai oylamada diğer üç üyenin çoğunluğu karşısında mağlup oldu.

Söz konusu hâkim ileri sürdüğü savında, kimsenin ciddi olarak tüm Kosovalıları İsviçrelileri deşmekle suçlamadığını, SVP’nin 2011 yazında gerçekleştirilen toplu göç inisiyatifiyle ilgili internet sitelerinde ve iki gazetede yayınladığı ihtilaf konusu ilanda daha çok münferit bir vakadan söz ettiğini savundu.

Gerçekten de 2011 senesinin Ağustos ayında bir Kosovalı Interlaken BE’de bir İsviçreli`ye bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. İlan için lehte ileri sürülen iddiaya göre vakanın ilanın “ufak yazılı metninde” etraflıca anlatıldığı ve sonuçta okuyucunun tüm Kosovalıları şiddet yanlısı olarak göreceği bir intiba yaratmadığı belirtilmiştir.

“Kosovalılar” kelimesi altında bir etnik grup anlaşılmakta
Fakat açık duruşmadaki hâkimler SVP ile aynı fikirde değildi. Lozan`daki hakimler ilan sonucunda, ortalama bir okuyucunun zihninde tüm Kosovalıların diğer yabancılardan daha fazla şiddet yanlısı olduğu ve bu nedenle İsviçre’de yaşamaya haklarının bulunmadığı şeklinde bir düşüncenin yerleştiğini ileri sürdü. Dolayısıyla Kosovalıların etnik bir gruba indirgenerek horlandığı, ayrıca bir nefret ortamının yaratıldığını belirttiler. “Kosovalılar” kelimesi altında bir etnik grubun anlaşıldığı hâkimler için kesindi. Belirleyici olan ise ortalama okuyucunun bu kelimeyle neyi bağdaştırdığı sorusuydu.

Dava Strassburg’a taşınmayacak
Eski SVP genel sekreteri Martin Baltisser Federal Mahkeme`nin kararından sonra, bu kararın fikir özgürlüğünü zedelediğini ifade ederek hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
Baltisser bu karara rağmen SVP’nin açık konuşmaya devam edeceğinin, gelecekteki kampanyalarının da etkilenmeden devam edeceğinin altını çizdi. Fakat buna rağmen davayı Avrupa Adalet Divanına taşımayacaklarını, İsviçre yasalarındaki yetkili merciinin Federal Mahkeme olduğunu ifade etti.

[KTU / ID-5541]

Quelle: kA

Benzer Haberler

Ağaçlar yayalar için tehlike arz ediyor
Eczacılar Mayıs ayından itibaren kendileri aşı yapabilecek

EKONOMİ

En Çok Okunanlar