Şirketler, Yurtdışı Cezalarını Vergilerden Düşemeyecek

Devletler Meclisi, İsviçreli şirketlerin yurtdışında aldıkları para cezalarının vergilerden düşülmemesine karar verdi.

Devletler Meclisi geçen hafta çarşamba günü Federal Konseyin yasa tasarısını 30 evet, 6 hayır, 5 çekimser oy ile kabul etti. Ekonomi Komisyonu yurtdışı cezaları ve mali yaptırımların vergilerden düşülebilmesini istese de önerisi kabul edilmedi.

Konu, İsviçre bankalarının ABD’de aldığı cezalar bağlamında tartışıldı. Mevcut sistemde vergiden cezaların düşülmesinin yasallığı açıkça düzenlenmemiştir. Kantonlar bu hususta farklı kararlar uygulamakta. Parlamento, Federal Konsey’den bu yasal boşluğu engellemeye yönelik bir tasarı talep etti.

WAK Azınlığı vergiden düşürülebilir olmasını reddetti ve 12’ye 28 oyla üstünlük kurdu. Christian Levrat (SP/FR), ‘’İllegal olmayan işlere karışmış şirketler için sübvansiyon tasarısından’’ bahsetti. Levrat, sorunun yurtdışındaki yasaları isteyerek çiğnemiş olan şirketlerin vergi karşılığı sübvanse edilip edilmemesi olduğunu belirtti.
Levrat, geçmişteki bir Konsey kararına değindi: ‘’Geçmişte 39’a 0 oy ile cezaların vergiden düşülmemesine karar verdik.’’ Levrat ayrıca Federal Mahkemenin, mali yaptırımların cezai nitelikte olmasından dolayı vergiden düşülmemesine yönelik kararını da dile getirdi.

İsidor Baumann (CVP/UR), vergiden düşme hususunun kamuoyuna nasıl açıklanacağını sordu. Anita Fetz (SP/BS), kimsenin yozlaşmış bir devlette şirket kurmaya zorlanmadığını belirtti. Böylesi bir ülkede alınan cezanın ticari risk sayıldığını ve bunun vergi ödeyenlere mal edilmemesi gerektiğini ekledi.
Maliye Bakanı Ueli Maurer, Federal Konseyin tasarı konusunda uluslararası hukuk normlarından faydalandığına dikkat çekti. Maurer, çoğunluğun fikrinin, uluslararası kıyasta ‘’egzotik’’ görüneceğinden kaygılandığını dile getirdi.

Maurer’e göre sorunun en iyi çözümünün Federal Konseyin tasarısı ile Komisyonun önerisi arasında bulunduğunu belirtti: ‘’Federal Konsey, bir çözüm önerisinde daha bulunabilir mi bilmiyorum, fakat denemeye değer.’’
Diğer konularda Devletler Meclisi Federal Konseyin kararlarına uydu. Buna göre rüşvet suçu işleyenlerin cezalarının vergiden düşülmemesine karar verildi.

Bir suçun işlenmesine yol açan harcamaların veya işlenen suç karşılığında verilen tavizler için de aynısı geçerli olacak.
Sıradaki karar mercii ise Ulusal Konsey.

Tags: , , , ,

Benzer Haberler

İsviçre’nin ‘’Cep Telefonu Dostu’’ Okulu
Bilgi Paylaşımı Karşılığında Daha Fazla Hizmet

EKONOMİ

En Çok Okunanlar
Menü