Sağlık

Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen’de 12 bin kişiyi tedavi etti

İç savaşın sürdüğü Yemen’de kolera salgını da olanca hızıyla devam ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar, salgının ortaya çıkmasından bu yana 12 bin 428 hastayı tedavi etti. Salgına yakalananların sayısı ise her geçen gün artıyor.

Yemen’de yetersiz hijyen koşulları ve temiz içme suyunun olmaması, savaşın ortasında kalan halkı kolera gibi hastalıklara karşı daha da savunmasız hale getiriyor. Bu durum kronik ve akut yetersiz beslenme sorunu olan kişileri de olumsuz etkiliyor.

Sağlık hizmetlerine erişimin de sınırlı düzeyde olması, salgının yaygınlaşmasını kolaylaştıran bir diğer faktör. Kolera salgını şu anda uzak ve yoksul bölgelere kadar ulaşmış durumda ve bu bölgelerde yaşayan insanların sağlık hizmeti alabilecekleri yerlere ulaşabilmek için maddi imkanları bulunmuyor.

29 Mayıs’ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporladığı kolera vakası sayısının 50 bini aştığını bildirdi. Bu sayı, Ekim 2016 – Mart 2017 tarihleri arasında yaşanan ilk salgın sırasında DSÖ tarafından belirlenen sayının (23 bin 506 şüpheli vaka) hayli üzerinde. Yine ilk salgın Yemen’deki toplam 22 vilayetin 15’inde görülürken son salgın 19 vilayette görülüyor.

MSF SALGINA KARŞI NE YAPIYOR?

Aden’deki sağlık çalışanlarına eğitim ve bağış sağlayarak Yemen Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı’na destek veren Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 30 Mart 2017 tarihinden bu yana 7 vilayette 12 bin 428 hastayı tedavi etti.

Hastaların tedavisinin yanı sıra saha çalışması da kolerayla mücadele büyük önem taşıdığı için MSF, hastalığa neden olan kirli içme suyu kaynaklarının tespiti ve sanitasyonu yönünde çalışmalarını sürdürüyor. MSF ekipleri merkezlerden uzak bölgelerde yaşayan insanlara hijyen bilgilendirmesi ve evlerde kuyu klorlaması çalışmalarına daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR (MSF) HAKKINDA

Merkezi Cenevre’de bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), silahlı çatışma, salgın hastalık ve doğal afet durumlarından etkilenen veya sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan insanlara acil yardım hizmeti veren uluslararası bir bağımsız tıbbi insani yardım kuruluşu. MSF; dil, din, ırk, toplumsal cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin yalnızca ihtiyaca dayalı olarak sağlık hizmeti sunuyor. Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MSF, tıp etiği ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerine bağlı bir kuruluş.

Benzer Haberler

Türk Hava Yollarından ‘Flying Doctor’ projesi
“Her cinayetin arkasında şizofreni ya da akıl hastalığı yok”

EKONOMİ

En Çok Okunanlar