Güncel

Sigortalara hastanelerden büyük darbe

Bugüne kadar hastalık sigortalarının açıkladığı 2013 yılı bilançolarının çoğu zararla kapanmış gibi gözükmekte. Bunun nedeni ise 2012 yılında Hastalık Sigortası Yasasında yapılan bir değişiklik.

Bugüne kadar hastalık sigortalarının açıkladığı 2013 yılı bilançolarının çoğu zararla kapanmış gibi gözükmekte. Bunun nedeni ise 2012 yılında Hastalık Sigortası Yasasında yapılan bir değişiklik. Yılın sonunda hastalık sigortalarına hesap gönderen hastanelere ödemelerin 2013 yılı başında yapılması ortaya büyük bir zararla kapanan hesabın çıkmasına neden olmuş.

Benzer şekilde hastanede yatan hastaların daha uzun süre hastanelerde kalmış olması, sağlık giderlerinin artmasına yol açmış. Bunun sonucu olarak hastane masraflarının bazı kantonlar için %15 oranında artması sonucunu doğurmuş. İsviçre’nin en büyük hastanesi olan Zürih Üniversite hastanesi 2013 yılında 727 milyon Frank’a çıkarırken, Bern Üniversite Hastanesi geliri 711 milyon Frank olmuş. Üçüncü sırada yer alan Basel Üniversite hastanesi geliri ise 529 milyona yükselmiş.

Hastalık sigortaları işletme zararlarının büyük bir bölümünü ellerinde bulunan taşınmaz mülk ve sermaye gelirleri ile kapamayı başarmış. Groupe Mutuel ve Concordia bu şekilde sene sonu zararlarını kapatmayı başarırken, Swica, Sanitas ve CSS ise başa baş bir hesapla seneyi kapayabilmişler. Diğer iki kasanın zararları ise bu sayede asgari ölçülerde kalabilmiş.

Yürürlükte olan yasaya göre hastalık sigortaları üyelerinin daha riskli olma durumunda, örneğin ortalamanın üstünde yaşlı üye olması halinde, devlet kasasından denkleştirme yardımı almaktalar. CSS, Helsana, Sanitas, Concordia gibi hastalık sigortaları bu yardımı önemli bir kısmını almaktalar. Ancak üyelerinin durumunun değişmesi ile yardım yerine belli bir fona para ödemek durumundalar.

2012 yılında oldukça genç üye yapısına sahip olan KPT bu fona 10 milyon Frank civarında bir ödeme yaparken, 2013 yılında genç üyelerin sayısı azalınca bu fondan 15 milyon Frank almaya hak kazanmış. Benzer şekilde gene genç bir üye yapısına sahip olan Gruppe Mutuel, bu gençlerin bir kısmının başka hastalık sigortasına geçmesi sonucu söz konusu fona daha az ödeme yapmak durumunda kalmış.

Genel olarak bakıldığında en büyük 8 hastalık sigortası nüfusun büyük bir bölümünü zorunlu hastalık sigortası kapsamında sigortalamış durumda. Sanitas, Concordia geçen yıl içerisinde üye kaybına uğrarken, Swica %10,3 gibi önemli oranda üye sayısını arttırmayı başarmış.