İsviçre Haberleri

Sağlık Sigortalarında Risk Eşitleme İstatistikleri Genişletiliyor

Federal Konsey, 30 Ağustos 2023 tarihli toplantısında Sağlık Sigortası Risk Eşitleme Yönetmeliği’nde (VORA) yapılan bir değişikliği onayladı. Bu değişiklik, sağlık sigortası piyasasında daha iyi bir denge sağlamak için genel istatistikleri güçlendirecek. Sigorta şirketleri, böylece risk dengelemesini daha iyi öngörebilecek ve zorunlu sağlık sigortası (OKP) primlerini daha adil bir şekilde hesaplayabilecekler.

Risk dengelemesi, sigorta şirketlerinin sadece sağlıklı bireyleri sigortalama eğiliminden kaçınmasını amaçlar. Farklı risk profillerine sahip sigorta şirketleri arasında finansal bir denge sağlamak için oluşturulan bir mekanizmadır: Yüksek riskli az sayıda kişiyi sigortalayan şirketler risk dengeleme fonuna katkı yapar. Fazla sayıda yüksek riskli kişiyi sigortalayan şirketler ise risk dengeleme programından destek alırlar.

Bu dengelemeyi sağlamak için Gemeinsame Einrichtung KVG (GE KVG) adlı kuruluş rol oynar. GE KVG, sigorta şirketlerinden gelen verileri kullanarak sigortalıları yaş, cinsiyet ve önceki yıl hastanede kalma gibi göstergelere göre risk gruplarına ayırır. Aynı zamanda, her bir PCG için tek tip bir ek ücret belirlemek amacıyla sigortalıları bir önceki yılki ilaç maliyetlerine dayalı olarak bireysel ilaç maliyet gruplarına ayırır.

Genel Pazar İstatistiklerinin Genişletilmesi

Vergi oranları ve PKG (ilaç maliyet grupları) ek ücretleri gibi konularda daha iyi analiz yapabilmek için sigorta şirketleri genel pazar istatistiklerine daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar. Örneğin, sigortalıların sigorta ayları, brüt yardımları ve maliyet paylaşımları gibi veriler gereklidir. Bu değişiklik, daha fazla veriye erişim sağlamak için yasal temel oluşturuyor.

Bu yönetmelik değişikliği ayrıca geri ödeme gerektiren tıbbi ürünler (fiyatlandırma modelleri olarak adlandırılır) için doğru veri dağıtımını da kolaylaştıracaktır. Sigorta şirketleri, brüt avantajlarını geri ödemelerle düzeltilmiş avantajlarla GE KVG’ye sağlayacaktır.

Çoklu Sigorta Sahiplerine İlişkin Verilerin Paylaşılması

Şimdiye kadar, ülke çapında çoklu sigorta sahipliği ve bu durumun istatistikleri bilinmiyordu. Bu yönetmelik değişikliği, iki veya daha fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanan kişilerin sayısını ve kantonlara göre sigorta şirketlerinin isimlerini yayınlama yetkisi veriyor. Bu, kantonların hasar sertifikalarından kaynaklanan talepleri daha kolay ele almalarına yardımcı olacak. Bu, kişisel verilere atıfta bulunulmadan genel bir bakış sağlayan verilerdir.

Bu yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Ancak, sadece fiyatlandırma modelleri ile ilgili hüküm bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.

Benzer Haberler

Meteoroloji ve İklim Yönetmeliği Gözden Geçiriliyor: İstişare Süreci Başlatıldı
Taşımacılık Sektöründe Krize Dayanıklı Lojistik Önlemleri Tartışılıyor

EKONOMİ

En Çok Okunanlar