Türkiyeden Haberler

Resmi Gazete’de iki yeni KHK

Olağanüstü Hal kapsamında hazırlanan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamudan yeni ihraçlar ve iadeler ile yeni kadro tahsislerinin bulunduğu kararnamelerde, MİT Müsteşarı’nın tanıklığının Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlanması ve askeri personal hakkında istihbarat toplama yetkisinin MİT’e verilmesi de yer aldı.

Resmi Gazete’de iki yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı.
693 sayılı KHK’da, ihraç ve göreve iadeler, bugüne kadarki en kapsamlı KHK’lardan biri olarak değerlendirilebilecek olan 694 sayılı KHK’da ise yasal düzenlemeler yer aldı.
693 sayılı KHK ile Adalet Bakanlığı’ndan 142, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 212, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 205, yüksek öğretim kurumlarından 120’si akademisyen olmak üzere 172 kişi ihraç edildi. Kamudan ihraçların toplamı 928 kişi.
– Daha önceki KHK’larla kamudan ihraç edilen 60 kamu görevlisi görevlerine iade edildi.
– KHK ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli olan 10 generalin rütbeleri ve emeklilik hakları geri alındı.

– 693 sayılı KHK ile 3 dernek, 2 gazete ve bir haber ajansı kapatıldı.

– KHK ile daha önce kapatılan bir radyo, bir sağlık kuruluşu ve bir vakıf geri açıldı.

– Cumhurbaşkanılığı bünyesinde Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu kuruldu.

MİT MÜSTEŞARININ TANIKLIĞI – Milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabilecek. Bu işlemler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.
– Müsteşarın tanıklık yapabilmesi ve hakkında soruşturma açılabilmesi Cumhurbaşkanı’nın iznine tabi olacak. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi durumlarında Danıştay’a itiraz edilebilecek. Danıştay’in verdiği karar kesin olacak.

İSTİHBARAT YETKİSİ
– Milli Savunma Bakanlığı ile TSK’da görev yapan personele ilişkin istihbarat yürütme yetkisi MİT’e verildi.
– Adalet Bakanlığı, hakim ve savcılara satışı yapılmak üzere, herhangi bir kurumdan onay almadan; yurt dışından fon ve vergi ödemeden silah ithali yaptırabilecek.

TEKNİK TAKİP
– Tüm bahis oyunlarında, yasa dışı uygulamalara karşı polise teknik takip izni verildi.

KAMUYA YENİ PERSONEL
– Kamuya çok sayıda yeni kadro tahsis edildi. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 20 bini polis ve 7 bin 500’ü bekçi 29 bin personel alınacak. Özel Harekat Dairesi Başkanliğı’na 3 bin, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 200 yeni kadro tahsis edilecek.
Toplam kontenjanın yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek.
Özel Harekat Dairesi Başkanlığının adı “Özel Harekat Başkanlığı” olarak değiştirilerek Polis Akademisi Başkanlığı seviyesine çıkartıldı
– Adalet Bakanlığı 4 bin yeni hakim ve savcı ile 2 bin hakim adayı alacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda 100 müfettiş kadrosu oluşturuldu.
– Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından başkan, başsavcı, ikinci başkan, daire başkanı ve üyeleri ile yedek subaylar haricindeki diğer askeri hakimler, Hakimler ve Savcılar Kurulunca bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari yargı mercilerine hakim veya savcı olarak atanabilecek.
– Özel Harekat Daire Başkanlığı’na 3004, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de 29.000 kişilik kadro tahsis edildi.
– Albaylar ile bekleme süresi 3 yıldan az olan generaller, bekleme süresi ve sicil durumu gözetilmeksizin Yüksek Askeri Şura değerlendirmesine alınabilecek.
– Seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacaklar.
– Jandarma Genel Komutanlığında istihdam edilmek üzere alınan uzman erbaşlardan komutanlıkta üç yıllık hizmet süresini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Üç yıllık süreyi tamamlamadan ilişiği kesilenler ise askerlik hizmetlerini yerine getirecek.
– Mülkiye müfettişliğine atanmak için üst yaş sınırı 45 olarak belirlendi.

DOKTORLARA 72 YAŞINA KADAR ÇALIŞMA İMKANI
– OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip, uzman tabip ve aile hekimlerine kendilerinin istemesi ve kurumların da onayı dahilinde 72 yaşına kadar çalışma imkanı getirildi.
– Sağlık hizmetlerinden yaranlanma şartlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre, madde bağımlılılığı tedavisinden yararlanacak kişiler, 18 yaşını doldurmamış olanlarla, tıbben başkanın bakımına muhtaç olanlar, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığından yararlanaların kriterleri ile aynı haklara sahip olacak.

İKİ BELDE İLÇE YAPILDI
– OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray’ın Sultanhanı ile Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE
– Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişiye, 500 günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilebilecek.
– Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara el konulabilecek.

MEB’DEN RUHSAT ALMAYAN YURTLAR KAPATILACAK

– OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin Milli Eğitim Bakanlığından alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

Kurum açma izni verilen kurumlardan 6 ay içerisinde barınma hizmetine başlamayan, faaliyetine başladıktan sonra izinsiz ara veren kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

KHK’de kamu görevine iade kararı alınan öğretim elemanlarının atama teklifleri, Ankara, İstanbul, İzmir dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kuramlarına öncelik verilmek kaydıyla YÖK tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak 15 gün içinde yapılması hükmü yer aldı.

ÜNİVERSİTELERE YURT DIŞINDA AKADEMİK BİRİM

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile Türkiye’deki devlet üniversitelerinin yurt dışında akademik birim ve sosyal tesisler kurabilmesine imkan sağlayan düzenleme yapıldı.

İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULDU

Adalet Bakanlığı bünyesinde Türkiye aleyhine AİHM’e yapılan başvuruları takip etmek amacıyla İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı oluşturuldu.
İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle Türkiye aleyhine AİHM’e yapılan başvuruları takip edecek.

Daire başkanlığı, bu başvurulara ilişkin, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve görüş isteyebilecek, savunmaları hazırlayacak ve gerektiğinde oturumlara temsilci gönderecek.

ODA VE BORSA SEÇİMLERİNDE “İKİ YIL” ŞARTI
TOBB organlarıyla oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı aranacak.

TMSF’YE DEVREDİLEN ŞİRKETLERLE İLGİLİ KARAR
Yeni KHK ile TMSF’ye devredilen veya kayyum olarak atandığı şirketlerde ilişkili bakanın onayı ile yeni şirket kurulmasına karar verilebilecek. KHK ile yeni kurulan şirkette kayyumlık yetkisi bir mahkeme veya hakim kararına gerek olmaksızın Fon’a devredilmiş sayılacak.

Benzer Haberler

Ayasofya ibadete açılacak mı?
MHP Lideri Bahçeli’den Yıldırım’a ‘referandum’ yanıtı

EKONOMİ

En Çok Okunanlar