İsviçre Haberleri Politika

Para yerine hapis

Mecliste, suç işleyenlerin sadece para cezasına çarptırılmasının yanlış olduğu tartışılırken, konuyla ilgili istatistikler oldukça şaşırtıcı. Buna göre para cezası alanlar, bu cezayı ödemek yerine hapis yatmayı tercih ediyorlar.

Meclise son aylarda birbiri ardına verilen öneriler, suç işleyenlere uygulanan para cezalarının caydırıcı olmadığını savunuyor. Bunun yerine hapis cezasını destekliyor. Gelen bu öneriler doğrultusunda Parlamento, daha önce hapis cezalarını para cezasına çeviren değişiklikleri kaldırma yoluna gitmeyi kararlaştırdı. Ancak Federal İstatistik Kurumu tarafında yayınlanan rapor, durumun politikacıların düşündükleri gibi olmadığını gösterdi.

Buna göre geçen yıl mahkemeler tarafından 9584 kişi çeşitli cezalara çarptırılmış. Sadece para cezasına çarptırılan bin civarındaki insanın, para cezasını ödemek yerine kısa süreli hapse girmeyi tercih ettiği açıklandı. Ayrıca para cezasını ödeyemeyen 2841 kişinin de zorunlu olarak hapse atıldığı görülmekte. Başka bir deyişle, ceza alan her üç kişiden biri, cezasını para olarak ödemek yerine hapse atılmış.

Böylece devlet iki defa zarara uğruyor. Örneğin bir günlük hapis cezası genel olarak 100 Frank para cezasına denk olacak biçimde hesaplanıyor. Bu cezayı ödemek istemeyen bir kişinin hapse girmesiyse devlete 300 Frank’a mal oluyor. Bir haftalık hapis cezasının 700 Frank olduğunu hatırlatan uzmanlar, dar bütçelilerin bu cezayı ödemek yerine bir hafta hapis yatmayı tercih etmelerinin anlaşılır bir durum olduğuna dikkat çekiyorlar.

Bu nedenle, hapis cezasının para cezasına çevrilmesi konusunda, ceza alan kişinin maddi durumunun daha çok dikkate alınması gerektiği öne sürülmekte. Ancak Meclisteki tartışmalara bakıldığında, gelen önerilerin bambaşka bir yönde olmasının, sorunun giderek büyümesine neden olacağı belirtilmekte.