OECD, İsviçre´ye emeklilik yaşını 67’ye çıkarmasını öneriyor

Ekonomik kuruluş, İsviçre’nin öncelikle kadınların emeklilik yaşını erkeklerinki ile aynı seviyeye getirmeyi, sonrasında ise ikisininkini de yükseltilmesini öneriyor.

Pazartesi günü yayınlanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) İsviçre hakkındaki son raporunun yazarları, İsviçre’deki emeklilik sisteminin şimdilik yeterli emeklilik geliri sağlayacağı sonucuna vardı. OECD, bu durum gelecek için geçerli olmamasından dolayı emeklilik yaşının yükseltilmesini öneriyor.

İsviçre’de yaşlanan bir toplumun zorlukları diğer gelişmiş ülkelerdeki zorluklardan çok az farklılık gösteriyor. Düşen doğum oranı daha uzun bir yaşam beklentisi ile birlikte çalışan nüfusun azalmasına neden oluyor; bu kesim ise geliriyle sosyal sigortaların ve diğer sosyal maliyetlerin finansmanını sağlamak zorunda.

Buna karşılık, biriken gelir ve sosyal güvenlik fonlarıyla yaşayan nüfusun oranı eskisine oranla daha uzun süreliğine artıyor. OECD raporunda spesifik olarak, İsviçre’deki 65 yaş üstü kesimin oranının önümüzdeki yıllarda yüzde 30´lara çıkacağına ve böylelikle OECD’nin 36 üye devletinin ortalamasından daha yüksek bir orana sahip olacağına dikkat çekti.

Rapora göre, 1948’de yasal emeklilik yaşının belirlenmesinden bu yana İsviçre’de yaşam beklentisi sekiz yıl arttı. Yaşa bağlı maliyetler genel olarak diğer kamu harcamalarının yerini alma tehlikesi yaratıyor. Bu maliyetler ayrıca bakım maliyetini de içeriyor. 65 yaşın üzerindeki kişilerin beşte birinden fazlası şimdiden uzun süreli bakım hizmeti alıyor.

OECD tarafından önerilen reformlara göre, ilk adımda kadınların yasal emeklilik yaşı erkeklerinkiyle eşitlenerek 65´e çıkarılmalı, bir sonraki adımda emeklilik yaşı herkes için 67´e yükseltilmeli ve son aşamada ise emeklik, yaşam beklentisinin gelişimi ile bağlantılı hala getirilmeli.

Tedbirlerin amacı, insanların daha uzun süre çalışarak, kazandıkları maaşlarından geçinmesini ve daha uzun süre emeklilik sigortasına ödeme yapmalarını sağlamak. Bununla birlikte emeklilik maaşı süresi de kısalmış olacak.

Çalışmanın yazarları, yaşlı insanların iş piyasasındaki şansını arttırmak için daha esnek bir ücret sisteminin uygulanmasını öneriyorlar. Kastedilen, daha yüksek bir yaşa bağlı olarak verilen ek ücretlerin kısıtlanması gerektiği.

Seco Başkanı Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Pazartesi günü raporun açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında OECD raporunun dışardan yararlı bir görüş olduğunu ve talepleri prensip olarak kabul ettiklerini, ancak somut önerilerin çoğunluk tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

Tags: , ,

Benzer Haberler

Zürih`in Otomobil fuarı da görülmeye değer
Finansal eşitleme: Zürih daha fazla ödüyor, Bern daha az alıyor

EKONOMİ

En Çok Okunanlar