Yazarlar

Mutluluk, öğrenilebilir olumlu bir düşünce şeklidir

Mutluluk bir duygudur, kendini iyi hissetmektir. Bu duyguyu yaşayabilmek için beynimizin yeteri derecede mutluluk hormonu yani serotonin salgılaması gerekmektedir. Aksi takdirde ruh hâlimizde bozukluklar, uyku düzensizliği, unutkanlık ve aşırı asabiyet yaşayabiliriz.
eylem111
Mutluluk bir duygudur, kendini iyi hissetmektir. Bu duyguyu yaşayabilmek için beynimizin yeteri derecede mutluluk hormonu yani serotonin salgılaması gerekmektedir. Aksi takdirde ruh hâlimizde bozukluklar, uyku düzensizliği, unutkanlık ve aşırı asabiyet yaşayabiliriz.
Yıllarca yapılan bilimsel araştırmalar mutsuzluğun sebeplerinin genetik, ailesel ve toplumsal etkenlerden kaynaklandığnı kanıtlamıştır. Genetik kodlamasında mutsuzluğu barındıran bir birey, hayata karşı kaygılı ve umutsuz olabilir. Bu kaygılarından dolayı kendini yetersiz, işe yaramaz ve çaresiz hissedebilir. Ailesi ve sosyal çevresi tarafından yeterince sevilmemiş, güvenilmemiş ve değer görmemiş bir çocuk ise ergenlik ve yetişkinlilk yaşlarında herkes tarafından sevilmek ve onay görmek için farklı arayışlar içerisine giren bir bireye dönüşebilir. Psikolojide genelleme yapmak doğru değildir. Çünkü aynı ailede ve aynı toplumda büyümüş iki kardeş bile kişiliklerinde ve davranışlarında farklılıklar gösterebilir. Bir kardeş hayatın zorluklarına karşı dirençliyken ve bu yüzden hayata pozitif bakıp küçük şeylerden mutlu olabilirken, diğer kardeş yaşadığı olumsuz olaylarla başetme becerisinin yetersiz kaldığını düşünerek yoğun bir kaygı içine girebilir, depresif tavırlar sergileyebilir ve bu yüzden ebedi bir mutsuzluğa gömülebilir. Bu davranış farklılığının temelinde içgüdülerimiz yatmaktadır. İçgüdülerimiz kaçmak yada şavaşmak üzerine programlanmıştır. İçgüdülerimize; genetik kodlamalarımız, ailesel, toplumsal etkenler ve çocukluğumuz boyunca karşılaştığımız olumlu veya olumsuz olaylar eklenince, iki kardeşin mutluluğa aynı penceden bakıp, farklı manzaralar görmesi kaçınılmazdır. Mutlu kardeş pencereden bakıp günlük güneşlik bir manzara görürken, kaygılı kardeş kar fırtınası görebilir. Bu yüzden mutsuz birine; “araban, işin, evin, ve biçok imkanların var ama hala neden mutsuzsun?” diye sormak yerine empati kurup içinde bulunduğu durumu nasıl algıladığını ve değerlendirdiğini öğrenmek ve bu bilgiler dogrultusunda çözümler üretmek daha doğrudur.

Mutluluk insan yaşamının temel amacıdır
Mutluluk hayatımızdan ne kadar memnun olduğumuzun göstergesidir. Fakat çağımızda mutluluk, fazlasıyla görsellik ve maddiyat ile ilişkilendirilir oldu. Oysa bunlar mutlu eden değil, mutluluğa götüren araçlardır. Daimi mutluluk için sevdiğimiz işi yapmak, dostlarımızla beraber güzel zaman geçirmek, özgür olmak, özgür düşünebilmek ve sevmek gerekir. Sevmek duygusu evrende mutlak bir güçtür ve insanda her şeyle baş edebilirim” duygusu uyandırır.

Mutluluk, öğrenilebilinir olumlu bir düşünce şeklidir
Hayatımıza nasıl mutluluk katacağımızı zihnimizde çizdiğimiz bir harita ile belirleyebiliriz. Bunun için kısa ve uzun vadeli  hedefler koymalı, aynı zamanda nasıl bir prensip içinde yaşamak istediğimizi, hayatın sınırlarını zihin haritamızda çizmeliyiz. Böylelikle hedeflerimiz, amaçlarımız, yaşamı anlamlandırma şeklimiz düşünce olup bizi harekete geçiren önüne geçilemez bir güçe dönüşür. Mutluluğu öğrenmek her birey için aynı derecede kolay değildir fakat, çıraklıktan ustalığa giden yolda hergün yeniden ve yeniden demirimizi dövüp onu zamanla şekillendirip parlatabiliriz.

Mutluluk, farkındalıktır, yaşamın gerçeklerini göz ardı etmeden içinde bulunduğumuz durumun olumlu ve öğretici taraflarını yakalayabilmek ve böylelikle olgunlaşmaktır. Mutluluk sahip olduklarımıza şükretmektir, sağlıklı olmaktır, empati kurabilmektir, üretmektir, mütevazi olmaktır, paylaşmaktır, ibadettir, inandığın değerler için bir şey yapmaktır ve hiç kimseye muhtaç olmamak için çabalamaktır. Mutluluk maskesiz ve rolsüz kendin olabilmektir!

Sevgi, huzur, barış ve mutluluk dolu bir 2016 diliyorum.
Soru ve fikirlerinizi eylem@pusulaswiss.ch mail’ine göndererek benimle paylaşabilirsiniz.