İsviçre Haberleri

Meclis Veri Koruma Yasası`nda geri adım atıyor

Meclis, planlanan Veri Koruma Yasası`nın birçok maddesinden geri adım atıyor. Müzakerelerde yapılan eleştiriler yasanın en başta ekonomiye zarar verdiği konusuna geldi. Yeni uygulamada daha fazla düzenlemeye bağlı olunması ve daha az yaptırım isteniyor.

Meclis, müzakerelerde ekonomi üzerinden yapılan eleştirileri ciddiye aldı. Veri Koruma Yasasının (VKY) revizyonu kapsamında, geçtiğimiz Aralık ayında oluşturulan taslağa kıyasla, birçok noktada değişikliğe gidildi. Hükümet, özellikle yasanın geçtiğimiz haftalarda kabul edilen versiyonunda “Swiss finish” maddesini çıkardı. Yani AB standartlarının dışına çıkan düzenlemelere yer verilmeyecek.

AB’nin onayı önemli

Adalet bakanı Simonette Sommaruga’nın da ifade ettiği gibi, AB yasalarına uyum sağlanması, bu revizyonun başlıca nedenlerinden biri. Çünkü AB’nin İsviçre’ye, uygun bir veri koruma seviyesi ile üçüncü ülke statüsünü tanıması, ekonomi açısından son derece önemli. Bu, İsviçre firmalarının sınır ötesi veri paylaşımını gerçekleştirmesini ve bunları işlemesini sağlamakta. Bunun yanı sıra İsviçre, Schengen kapsamında gerekli ayarlamaları yapmaya tabii.

Sommaruga, yasa revizyonunun bir başka sebebinin de, kişisel verilerin korunmasının daha fazla geliştirilmesi olduğunu belirtiyor. Ayrıca, 1993 yılının veri koruma yasasının günümüz internet çağına uydurulması gerektiğini de vurguluyor. Esas nokta, etkilenen kişilerin kişisel verilerine ne olacağı konusunda şeffaflık sağlanması. Şirketler gelecekte daha sıkı bir bilgilendirme zorunluluğuna tabii olacak. Bu ek bilgilerin gelecekte genelde okunmadan kabul edilen genel şartlar ve koşullarda mı yer alacağı, yoksa daha kolay anlaşılabilir yollarla mı kullanıcılara sunulacağı, şirketlerin kararına bırakılmış. Veri koruma görevlisi Adrian Lobsiger, bu alanda gelişmelerin olmasına olumlu bakıyor.

Farklı branşların, veri koruma görevlisine göstermek zorunda olmadıkları davranış kurallarını oluşturabilmeleri konusunda, meclis kolaylık sağladı. Şirketlerin veri koruma öngörülerini oluşturmaları bekleniyor. Bu öngörü, söz konusu kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinin kişilik haklarına karşı ne gibi tehditler oluşturduğuna dair bir açıklamayı içeriyor. Şirket gönüllü olarak bir veri koruma danışmanını görevlendirirse, bu konuda da kolaylık sağlanıyor.

Ceza konusu hâlâ tartışılıyor

Hükümet, para cezaları için üst sınırın 500.000’den 250.000 Frank’a indiğini bildirdi. İhmalkâr davranışlar artık cezalandırılmayacak ve genel olarak daha az davranış hatalı sayılacak. Ticaret Birliği para cezalarını hâlâ çok yüksek buluyor. Ayrıca şirketlerin ve bireylerin suçlanacağından korktuğunu da belirtiyor. Veri koruma görevlisi Lobsiger ise cezaların daha ağır olması gerektiğini savunuyor.

Fakat Lobsiger, revizyonun başlıca özelliklerinden memnun. Böylelikle kendi konumu da güçlenecek ve departmanı daha fazla yetkiye sahip olacak. Belirleyici olan, gelecekte mecliste bu alanda daha fazla pozisyon açılacağı. Daha kritik olan ise Ticaret Birliğinin ilk tepkisi oldu. Birlik, veri koruma görevlilerinin konumlarının güçlenmesinden hoşnut değil ve meclise kıyasla AB yönetmeliklerine henüz yeterince uyum sağlamadığını düşünüyor. Etkilenen birlikler ve kurumlar, 260 sayfalık bildiriyi inceleyecek. Konuyla ilgili kesin olansa, Ticaret Birliğinin ve veri koruma görevlilerinin parlamentoda daha fazla değişiklik yapmak istemeleri.

[KTU / ID-5684]

Quelle: kA

Tags: , ,

Benzer Haberler

İsviçre’de İlginç Bir Gelenek; Çiftçilerin İneklerin Midelerine Delik Açması
Uyuşturucu madde ve ilaç kullanımı sebebiyle, kaza sayısında ciddi artış

EKONOMİ

En Çok Okunanlar