Hayat

Küresel risk raporu: Durum ciddi

Dünya’nın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikeler neler? Dünya Ekonomik Forumu’nda bir araya gelen iş, siyaset, bilim, ve sivil toplumdan yüzlerce uzman bu sorunun cevabını aradı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun son raporunda uzmanlar ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın öngörülemez politikalarına ve Brexit’in sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunuyor. Bu senenin raporunda ilk sırada ise olağandışı hava koşullarının yarattığı riskler yer alıyor.

Raporda ikinci sırada deprem, volkan patlamaları, toprak kayması, tsunami, fırtına, sel gibi doğal afetler yer alıyor. Aynı şekilde siber saldırılar ya da veri hırsızlığı da ciddi riskler barındırıyor. Listenin beşinci sırasında iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmaması ve iklim değişikliğine uyum sağlanamaması durumunda karşılaşabileceğimiz tehlikeler yer alıyor.

İklim ve doğa felaketlerine bağlı riskler bu seneki raporun tehlike sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Hazırlanan raporda sadece hali hazırda karşı karşıya olduklarımız değil, gelecek on yıl içerisinde büyük etkisi olabilecek tehlikeler de var.

Önümüzdeki on yılda en büyük yıkıma neden olabilecek tehlikeler arasında ilk sırada kitle imha silahları geliyor. Dünya Ekonomik Forumu’na göre nükleer, kimyasal ve biyolojik silah teknolojilerindeki gelişmeler uluslararası krizlere neden olup, önemli tahribatlara yol açabilir.

İklim ve doğa felaketleri yakın gelecekte karşı karşıya olduğumuz riskler sıralamasında ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Aynı durum iklim değişikliği ve onun yarattığı sonuçlar açısından da geçerli. Eğer insanlık iklim değişikliğine ve onun sonuçlarına uyum sağlayamazsa, önemli sonuçlar ortaya çıkabilir.

Benzer şekilde su krizlerinin de yıkıcı etkileri var. İçme sularının giderek azalması sadece insan sağlığını kötü yönde etkilemekle kalmıyor aynı şekilde ekonomi üzerinde de olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikeler arasında “ekonomik riskler” ilk 5 arasında bulunmuyor. 2008’de yaşanan finansal kriz sonrasındaki dönemde menkul kıymetler piyasasındaki çöküş, mali krizler ve Çin’deki büyümenin yavaşlamasının etkileri sürüyordu. Bu risklerin halen devam ettiği inkar edilmese de geçmişteki kadar tehlikeli değiller.

Tags: , , , , , , ,

Benzer Haberler

En temel ihtiyaçlarımızdan biri: Değerli hissetmek
Neden sarılırız?

EKONOMİ

En Çok Okunanlar