Güncel İsviçre Haberleri Politika

Kadınlarda 65 yaşında mı emekli olacak?

İki yıllık bir çalışmadan sonra hükümet emeklilik sigortasında yapılmak istenen değişiklikleri kamuoyuna duyurdu. Bugüne kadar getirilen eleştirileri dikkate almayan hükümet emeklilik yaşının yükseltilmesi konusunda ısrarlı.

En son 1994 yılında emeklilik sigortasında değişiklik yapıldığına dikkat çeken hükümet, 2004 yılında yapılması öngörülen reformların, halkoylaması sonucu reddedildiğini belirtti. En son 2010 yılında Pansiyon Kasa ile ilgili yapılması öngörülen değişikliklerde kabul görmemiş bu nedenle hükümet yapılacak değişikliklerin ayrı ayrı değil tek bir pakette yapılmasını ilke olarak benimsemişti.

Emeklilik sigortasında yapılacak değişiklikler, kadınlar için 64 olan emeklilik yaşının 65′ e çıkarılmasını öngörüyor. Emeklilik sigortasının ihtiyaç duyduğu gelirlerin bir kısmının ise katma değer vergisinin %1.5 oranında arttırılması ile karşılanması öngörülüyor.

Pansiyon Kasa’da yapılacak değişiklik ise esas olarak emekli aylıklarının azaltılması doğrultusunda. Bu önlemler altı yıllık bir süre içerisinde tedrici olarak hayata geçirilecek. Pakette ayrıca özel emekli sigortalarından alınacak emekli aylıklarının, azda olsa arttırılması. Bu şekilde emekli olanlara Anayasanın öngördüğü biçimde en son aldıkları ücretin en az %60′ ı kadar emekli aylığı sağlanması hedefleniyor.

Hükümet tarafından hazırlanan değişiklik önerilerinin Parlamentoda görüşüldükten sonra son halini alması ve bir paket olarak halkoyuna sunulması planlanıyor. Değişiklik önerilerin kabul edilmesi halinde en geç 2020 yılında tamamen yürürlüğe girmesi bekleniyor.