İsviçre Haberleri

Kadın saldırganların sayısında ciddi artış

Kadınlar git gide daha fazla şiddete başvuruyor. Kavgaya karışan kadınlara karşı müdahale etmekte çekimser davranan polisler ise mağdur oluyor.

Kasım 2016’da 27 yaşında bir kadın St. Gallen’daki bir barda karıştığı kavganın ardından mekânı terk etmekte direndiği için polis çağırıldı. Bunun üzerine kadın, polisleri defalarca tekmelemeye, ısırmaya ve polislere vurmaya çalıştı. Yanındaki bir arkadaşı ise kadına tokat atarak onun kendisine gelmesini sağladı.

Bu vaka tek değil. Federal İstatistik Kurumu`nun Suç İstatistikleri verilerine göre 2015 yılında polis, kadınların memurlara karşı saldırgan davranışlarda bulunduğu 252 vaka tespit etti. 2016 yılında ise bu sayı 281’e yükseldi. Bu gibi nedenlerle suçlanan kadınların oranı 2009 yılından beri %34 arttı.

Mahkumiyetlerde de benzer bir tablo ortaya çıkmakta: 2009 ila 2016 yılları arasında mahkûm edilen kadınların sayısı 145’ten 191’e yükseldi, yani toplamda %24 oranında bir artış gözlemlendi. Buradan çıkan istatistiğe göre bir polis memuruna şiddet uygulamakla suçlanan her sekiz kişiden biri kadın.

Daha fazla şiddet ve yaralama

Kadınlar yalnızca polis memurlarına karşı saldırgan eylemlerde bulunmuyor. Genel olarak da çok daha fazla şiddet uyguluyorlar: Artık polis tarafından suçlanan her dört kişiden biri bir kadın. Tedirgin edici olan ise, polis tarafından suçlanan kadınların sayısının son sekiz yılda %10 oranında artmasına karşılık, aynı zaman diliminde erkeklerde bu sayının %12,5 oranında azalması.

Kadınların sebep olduğu hafif yaralamaların sayısı artıyor

Kadınların uyguladığı şiddetin sonucunda kemik kırılmalarının veya tedavi gerektiren başka fiziki yaralanmaların meydana gelmesinde de bir artış gözlemlenmekte. Hukuki açıdan bunlar hafif yaralanmalar kategorisine giriyor.

2015 yılında hafif yaralama suçundan dolayı ceza alan kadınların sayısında ciddi bir artış görüldü. Ancak erkeklerde bu oran son yıllarda %8 oranında geriledi. Kadınlarda ise 2009 yılına kıyasla 2016 yılında %18 oranında bir artış söz konusu. 2016 yılında hafif yaralama suçunu işleyen neredeyse her sekiz kişiden biri bir kadındı.

“Eylemleri daha agresif”

Şiddet Danışmanı Leena Hässig tecrübelerinden yola çıkarak, özellikle genç kadınlarda artan saldırganlığı doğruluyor. “Kadınlar artık sinirlendiklerinde eskisine göre çok daha saldırgan davranıyor. Eskiden daha çok sözlü tartışmalar veya itişmeler oluyordu.”

Hässig’e göre başka ülkelerdeki danışmanlar da aynı fikirde. “Bana göre bu kadınlar geçmişte bir travma yaşamış ve yaşadıkları şeyin üstünden gelemiyorlar. Buna bağlı olarak da toplum onları kabul etmiyor.”
Mahkumiyetler ciddi oranda arttı.

Farklı kanunlar çerçevesinde kadınlar tarafından işlenen tüm suçlara ait istatistiklere bakılacak olursa, geçmişten günümüze devamlı olarak bir artış olduğu gözlemlenmekte. Bu rakam 1996 yılında 7909 iken, 2016 yılında 17.194’e yükseldi. Bu ise son 20 yılda yaklaşık %120 oranında bir artışa tekabül ediyor.

[KTU / ID-5760]

Quelle: kA

Tags: , , , , , ,

Benzer Haberler

Çalışma saatleri gün geçtikçe artıyor
Çift katlı trenlere nihayet izin çıktı

EKONOMİ

En Çok Okunanlar