İsviçre Haberleri

İyi eğitimli İsviçreli, göçmenlere olumlu bakıyor

Tartışmalar şiddetlenmesine rağmen hala birçok İsviçreli göçün iyi bir şey olduğunda hemfikir. İyi eğitim görmüş beş kişiden dördü göçmenlerin gelişinden memnun. Fakat özellikle iki konuya önem veriyorlar: Entegrasyon ve dil öğrenimi.

İsviçre halkı, gelen göçün topluma olan etkisine 2000`lerin başında olduğundan daha olumlu bakıyor. Özellikle iyi bir meslek eğitimine sahip genç nüfus, olumlu görüşe sahip. Bu durum *European Social Survey (ESS) Kurumu`nun tüm Avrupa çapında 2014 ve 2015 yıllarında 40.000 kişiyle yaptığı ankete dayanan raporunda da belgeleniyor. Yeni yayınlanan araştırmada, 21 Avrupa ülkesindeki halkın, göçle ilgili tutum ve görüşleri karşılaştırılıyor. Anket kapsamında İsviçre’de de toplam 2000 kişiyle görüşülmüş.

İnançlara ve ten rengine saygı

Ankete katılan kişiler, gelen göçmenlerin hangi niteliklere sahip olması gerektiği sorusuna çoğunlukla; din ve ten renklerinin önemli olmadığı yönünde görüş belirtti. Üçte ikiden fazlası ise İsviçre’deki hayat tarzına entegre olmalarının ve ülke dilini konuşmalarının önemli olduğunu belirtiyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, gelen göçe karşı tutumun, ankete katılanların yaşı, eğitim seviyesi ve maddi durumu gibi başka kişisel özellikleriyle çok ilgili olduğunu gösterdi. Aynı durum en son araştırma sonuçlarında da görülüyor: İyi eğitim görmüş genç nüfusun yaklaşık % 80`i, Avrupa dışındaki daha fakir ülkelerden gelen göçe olumlu bakıyor. Buna karşılık eğitim seviyesi düşük ve yaşlı halkın sadece yarısına yakını göçe olumlu tutum gösteriyor.

Genel olarak İsviçre’de göçmenler sayesinde daha iyi bir yaşam standartlarının olduğunu düşünenler çoğunlukta (%38,5). Buna karşılık ankete katılanların % 24,4’ü tam tersini savunuyor. Göçün en olumsuz etkisinin, artan suç oranları olduğu konusunda İsviçre halkının üçte ikisi hemfikir.

Avrupa’daki bölünme artıyor

Avrupa halkı, 2002/2003 yıllarına kıyasla Avrupa’dan gelen göçmenlere biraz daha olumlu bakışa sahip. Fakat aynı husus Avrupa dışı ülkelerden gelen göçmenler için söz konusu değil. Binyılın başında Avrupa halkının % 11 kadarı Avrupa dışından gelen göçmenlerin ülkelerine girişinin yasaklanması gerektiğini savunurken bu oran 2014/2015 yıllarında yüzde 20’yi bulmuş durumda. Araştırmalara göre Yahudiler Müslümanlara göre daha çok tercih edilirken, Müslümanlar da Romanlara tercih ediliyor. Bu tutum anket yapılan tüm 21 Avrupa ülkesinde de tespit edildi.

*European Social Survey (ESS), 2002 senesinden bu yana her iki yılda bir, 20’yi aşkın Avrupa ülkesinde yapılan bilimsel bir ankettir. İsviçre’deki anket Lozan Üniversitesine bağlı İsviçre Sosyal Bilimler Yetki Merkezi FORS tarafından gerçekleştirilmektedir.

Benzer Haberler

İsviçre’de çikolata kıtlığı mı başlayacak?
Gençlerdeki suç oranı tarihin en düşük seviyesinde

EKONOMİ

En Çok Okunanlar