Güncel İsviçre Haberleri

İsviçreli göçmeler için yeni yasa

İsviçre dışında yaşayan İsviçre vatandaşlarının hak ve görevlerini belirleyen yasa parlamento tarafından kabul edildi. Beşinci İsviçre olarak adlandırılan İsviçreli göçmenler bu yasayla ülkeleri arasındaki bağları daha sıkı bir hale getirmek istiyor.

İsviçreli Göçmenler Federasyonu (ASA) tarafından getirilen öneri doğrultusunda parlamentoya getirilen yeni yasa, esas olarak çeşitli yasalarda yer alan hakların tek bir yasada toplanmasını amaçlıyordu. İsviçreli göçmenlerin, sosyal sigortalardan, konsolosluk işlerine kadar pek çok hakları pek çok yasada veya yönetmenlikte yer almaktaydı. Buna ek olarak İsviçreli göçmenler, kendi ülkelerindeki hakları konusunda yeterince bilgi sahibi değillerdi.

Yeni yasa ile bütün bu haklar tek bir yasada toplanıyor. Göçmenlerin hak ve görevleri ise daha şeffaf ve anlaşılır bir hale getirilmiş oluyor. Yasa hazırlanırken en fazla tartışma yaratan konuysa, göçmenlerin politik hakları oldu. Mevcut yasalar, İsviçre dışında yaşayan İsviçreli göçmenlerin seçim ve oylamalara katılabilmeleri için, bulundukları ülkelerdeki konsolosluklara kayıt yaptırmış olmayı zorunlu kılıyordu. Bu zorunluluğun kaldırılmasını ön gören öneriyse tartışmalar sonucu kabul görmedi.

Öte yandan çeşitli ülkelerde yaşayan İsviçreli göçmenlerin kurdukları göçmen derneklerinin bir üst kurumu olan İsviçre Göçmenler Federasyonu yasa içerisinde, göçmenlerin temsilcisi olarak yer aldı. ASA bu şekilde göçmenleri İsviçre makamlarında temsil hakkınıda resmen elde etmiş oldu. Yasaya göre ASA bu temsil hakkını yapabilmesi için İsviçre devleti tarafından maddi olarakta desteklenecek.