Özel Haber

İsviçre’deki yoksul insan sayısı 1 milyona yaklaştı

İsviçre’de bir milyondan daha fazla insanın maddi olarak sıkıntı içerisinde yaşadığı açıklandı. Bu durum uzun bir süredir politik yaşamında gündeminde yer almaktaydı. Bir yardım kuruluşu olan Caritas tarafından bu konuda yapılan bir araştırmanın ikincisi geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyuruldu.
Yoksulluğun sadece toplumun bir kesimi için geçerli olduğu algısının yanlış olduğunu belirten Caritas’a göre İsviçre’de yaşayan her beş insandan birinin beklenmedik bir anda ortaya çıkan 2000 frank tutarındaki bir diş bakımı masrafını hemen ödeyemeyecek durumda. Yoksulluğun sadece maddi imkansızlık olmadığını belirten bu araştırma, pek çok insanın hasta olduğu halde doktora gitmekten kaçındığını da ortaya koymakta.Benzer şekilde toplum içinde mesleki eğitim yapacak maddi gücü olmayanların olması, insanların oturma iznini kaybetmemek için ucuza çalışmaya razı olması gibi durumlar da yoksulluğun bir ifadesi olarak kabul edilmekte. Başka bir deyişle giderek daha fazla insan, maddi olanaksızlıklar sonucu toplum içinde yer alma fırsatı bulamamakta.İlk defa gene Caritas tarafından 2006 yayınlanan yoksullukla ilgili araştırma büyük bir yankı uyandırmış ve politik tartışmalara neden olmuştu. Yoksulluk ve sosyal güvenlikle ilgili pek çok bilginin yer aldığı bu araştırma, yoksulluğun Dünya’nın en zengin ülkelerinden biri olarak kabul edilen İsviçre gibi bir ülkede de var olduğunu gözler önüne sermişti.

Bunun sonucu olarak hükümet ve kanton yönetimleri bir dizi önlemler almayı gündemlerine getirmişlerdi. 2013 yılı başında federal devlet bu konuda alınması gerekenler önemleri açıklamış, ancak bu konuda asıl sorumlu olan kanton yönetimleri, bütçe açıklarını öne sürerek bunları hayata geçirmeye yanaşmamıştı. Caritas’a göre pek çok kanton yönetimi, yoksullukla mücadele için gerekli vergi artırımı yerine sosyal yardımları kısmayı tercih etmekte.

Söz konusu araştırma, yoksullukla mücadelenin sadece devlete bırakılmasının da yanlış olduğuna dikkat çekerek, toplumun bir bütün olarak bu mücadelede yer alması gerektiğine belirtmekte.

2010 yılında ‘yoksulluğu yarıya indirelim’ adı altında başlatılan kampanyanın yetersiz olduğunu ortaya koyan bu araştırma resmi rakamlara dayanmakta. Federal İstatistik Kurumu verilerine göre 2011 yılında, yoksulluk sınırı altında yaşayanların sayısı 580.000 civarında olduğu görüldü. Bu insanların 130.000 civarında olanı çalıştığı halde yoksulluk sınırı altında yaşamakta. Resmi istatistiklere göre kişi başına 2200 franktan daha az geliri olanlar yoksul olarak nitelendirilmekte.

Yoksulluğun rakamları

Dünya genelinde günlük geliri 1.25 dolardan daha az olanlar yoksul olarak nitelendirilmekte. İsviçre ise, beklenmedik bir anda 2000 franklık bir hesabı ödeyemeyecek durumda olanlar yoksul olarak nitelendirilmekte.

İsviçre’de kişi başına düşen servet miktarı ise 460.000 frank. Ancak her dört kişiden birinin hiç birikmiş parası bulunmamakta. Nüfusun %31’nin ise kişisel serveti 50.000 frank’ın daha altında. %33 ün serveti ise 50.000 ila 500.000 frank arasında. Yarım ila bir milyon arasında serveti olanlar ise %6. Geriye kalan %5 in serveti ise bir milyon frankın üzerinde.

Basında yer alan haberlere göre İsviçre’de yaşayan en zengin 300 kişinin toplam serveti ise 512 milyar frank.

Buna karşın 580.000 kişi yoksulluk sınırı altında yaşamakta. Yaklaşık 400.000 kişinin ise yoksulluk sınırının hemen üzerinde yaşadığı hesaplanmakta. Sosyal yardım alanların sayısı ise 250.000, emekli aylıkları yetmediği için tamamlama yardımı alanlar ise 226.400.

Yoksulluk sınırı tek bir kişi için 2200 frank, aynı evde oturan iki kişi için 3050 frank, tek başına iki çocuğu ile yaşayan bir anne veya baba için 3600 frank, iki çocuklu bir aile için 4050 frank olarak kabul edilmekte.