Özel Haber

İsviçre’de yaşayan göçmen nüfus 2 milyona yaklaştı

Nisan ayı sonunda İsviçre’de yaşayan göçmenlerin sayısının 1.907 milyon olduğu açıklandı. Mayıs 2013 ila Nisan 2014 arasında İsviçre’ye yerleşen göçmen nüfusun artmaya devam ettiği, buna karşın İsviçre’yi terk eden göçmenlerin sayısında da artış olduğu görülmekte.
Son 1 yıl içinde İsviçre’ye gelen göçmenlerin sayısının, bir önceki döneme göre %1,5 artarak 151.852 olduğunu açıklayan Federal Göçmen Müsteşarlığı (BFM) buna karşın İsviçre’yi terk eden göçmenlerin sayısının ise %2,1 artarak 68.950 ye yükseldiğini belirtti. Böylece son 1 yıl içinde İsviçre’de yaşayan göçmenlerin sayısı 82.950 kişi artmış olmakta.Aynı dönem içerisinde ise yaklaşık 33.000 göçmenin İsviçre vatandaşlığına geçtiği, göçmen nüfus içindeki ölüm ve doğum sayılarında az da olsa bir artış olduğu açıklanan rakamlar arasında yer almakta.

Bu sonuçlarla göçmen sayısı %3,3 artarak 1.907 milyona varmış durumda. İsviçre’de yaşayan göçmenlerin yaklaşık 1,3 milyonunu Avrupa Birliği ülkelerinden gelen göçmenler oluşmakta. Bu ülkelerden gelen göçmenlerin sayısındaki artış ise %4,1 civarında gerçekleşmiş. AB ülkeleri dışından gelen göçmenlerin sayısı ise %1,6 artarak 611 bine çıkmış durumda.

Geldikleri ülkelere göre en fazla artış gösteren göçmenler ise Kosovalılar. Onları Portekizliler, Almanlar, İtalyanlar ve Fransızlar izlemekte. Federal Göçmen Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, daha önce Sırbistan vatandaşı olarak kayda geçen Kosovalıların son günlerde Kosova vatandaşlığına geçmeleri bu gelişmenin nedeni. Buna karşın Sırbistan vatandaşlarının sayısı hızla azalmakta.

İsviçre’de yaşayan göçmenler içerisinde İtalyanlar 303.385 nüfus ile en kalabalık grubu oluşturmakta. 295.316 ila Almanlar ikinci, 257.893 nüfus ile Portekizliler üçüncü sırada yer almakta. Dördüncü sırada 112.403 nüfus ile Fransızlar ve beşinci sırada 99.609 nüfus ile Kosovalılar yer almaktalar.

Göçmen nüfus

Nisan 2013     Nisan 2014 Artış/azalış %
Toplam              1‘846‘549  1‘906‘753 + 3.4
AB                         1‘213‘823  1‘265‘110 + 4.2
Diğer                  632‘726      641‘643   + 1.4

Kaynak: BFM Statistikdienst Ausländer.

Geldikleri ülkelere göçmenler
Ülke                    Nüfus                Oran
İtalya                  303.385           %15,9
Almanya          295.316           %15,5
Portekiz           257.893           %13,5
Fransa              112.403            %5,9
Kosova             99.609              %5,2
İspanya             76.907             %4,0
Sırbistan          75.228             %3,9
Türkiye             69.325             %3,6
Makedonya   62.817            %3,3
İngiltere           40.687            %2,1

Kaynak: BFM

Yıllara göre göçmen nüfus (Nisan ayı sonu itibarı ile)
2009      1.655.224
2010      1.692.568
2011      1.734.561
2012      1.789.374
2013      1.846.549
2014      1.906.753

Kaynak BFM