İsviçre Haberleri

İsviçre`de et üretimi hangi kurallara göre nasıl yapılıyor?

İsviçre et üretimi ve ithalatı konusunda çok katı yasalar uyguluyor. Bu da etin kalitesini ve güvenilirliğini artırıyor. Geçtiğimiz günlerde et üzerine yapılan bir araştırma İsviçre`deki et üretimi ve tüketimini mercek altına aldı. Hayvan koruma kanunundan taşımaya, tüketicileri yakından ilgilendiren gerçekler karşınızda.

Son yıllarda et tüketmemek moda gibi düşünülse de, bu izlenim doğru değil. Aksine, İsviçreliler’in %96’sı, hatta bunların da %70’i haftada en az 3-4 kez olmak üzere et tüketiyor. Fakat eti gerçekten vicdan azabı çekmeden tüketmek mümkün mü? Konu İsviçre etiyse bunun cevabı “evet.” Çünkü İsviçre, günümüzde dünyanın neredeyse en katı hayvanları koruma kanunlarına ve taşıma yasalarına sahip.

Son 35 yılda İsviçre’de hayvan hakları konusunda çok büyük adımlar atıldı. Bugünkü şartlar geçmiş ile kıyaslanamaz durumda. Henüz 1981 yılında tüm dünya çapında bir yenilik olan yumurta veren tavukların kafeste tutulmasını da yasaklayan kapsamlı bir hayvan koruma kanunu yürürlüğe girdi. 1991 ila 2005 yılları arasında başka düzenlemeler de gerçekleşti ve 2008 yılında reforme edilen bir hayvanları koruma kanunu yürürlüğe girdi.

Çiftlik hayvanlarına saygı

Tarıma dayalı İsviçre hayvancılığı yurtdışındaki sanayileşmiş hayvancılıkla karşılaştırılmamalı. AB, Brezilya veya ABD’dekinden farklı olarak, işletme başına izin verilen hayvan sayısı kanunlarca düzenlenmiş durumda.

İsviçre’de birçok katı düzenleme bulunuyor. Örneğin, AB’dekinin aksine, kuyruğun ve gaganın kesilmesi veya domuz yavrularının uyutulmadan kısırlaştırılması gibi hayvana acı verecek müdahaleler yasak.

Domuz, dana veya tavuk olsun fark etmez, her hayvan türü için örneğin alan gereksinimleri gibi çeşitli düzenlemeler mevcut. Birçok yasal yönerge AB ve diğer ülkelere göre farklılık gösteriyor. Bu bağlamda tüm çiftlik hayvanlarının dörtte üçü “Düzenli Serbest Dolaşım” (RAUS) programından yararlanabilmekte ve yarısı da “hayvan dostu ahırlarda” (BTS) yasama fırsatına sahip.

Antibiyotik kullanımı yasak

ABD’nin aksine verimi arttırmaya yönelik hormonların ve antibiyotiklerin kullanımı 1999 yılından beri yasak. Ayrıca İsviçre’de çiftlik hayvanlarına GDO’suz ve içinde hayvan unu bulunmayan yemler verilmekte.

Barınma ve besleme konularının yanında hayvanların taşınması ve kesilmesi de katı kurallara bağlı. Bu kapsamda İsviçre’deki çiftlik hayvanlarının sekiz saatten fazla yol gitmesi yasak. AB’de ise bu, hayvan türüne bağlı olarak 24 saate kadar çıkabiliyor. İsviçre’de etin takibi ise üretici işletmeye kadar yapılabilmekte.

Verimli kaynak kullanımı

Etin bitkisel besinlere kıyasla karbondioksit salınımı hususunda dezavantaj sahibi olduğuna dair araştırma sonuçları yayınlanmakta. Fakat yurtdışında yürütülen bu araştırmalar İsviçre şartlarıyla örtüşmemekte. Topoğrafya ve iklim şartları ülkeden ülkeye ciddi değişiklikler gösterebilir. İsviçre’nin tarımsal alanlarının üçte ikisi mera ve otlaklardan oluşmakta.

Su sorunu yok

Alp dağları, tepeler ve çayırlardan oluşan bu mera ve otlaklar tarım arazisi olarak kullanılamamakta. Fakat inekler, keçiler ve koyunlar aracılığıyla bu alanlar sayesinde süt, peynir, et, deri ve yün gibi değerli ürünler elde edilebilir. Yüksek su kullanımı iddiası da İsviçre’de geçerli değil. Yem alanlarının sulanması su bakımından zengin olan İsviçre için bir sorun teşkil etmiyor.

[KTU / ID-5758]

Quelle: kA

Tags: , , , , , , ,

Benzer Haberler

İyi eğitimli İsviçreli, göçmenlere olumlu bakıyor
Gençlerdeki suç oranı tarihin en düşük seviyesinde

EKONOMİ

En Çok Okunanlar