Politika

İsviçre’de doğuran doğurana!

Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın 2012 yılında İsviçre'de doğan çocukların sayısının rekor düzeye ulaştığı tahmin ediliyor. Pek çok hastahaneden alınan bilgilere göre İsviçre'de doğum sayılarında tam bir patlama yaşandı. Buna ek olarak, doğan çocukların göçmen ailelerden çok İsviçreliler arasında önemli oranda artması da oldukça şaşırtıcı bir durum.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın 2013 yılında İsviçre’de doğan çocukların sayısının rekor düzeye ulaştığı tahmin ediliyor. Pek çok hastahaneden alınan bilgilere göre İsviçre’de doğum sayılarında tam bir patlama yaşandı. Buna ek olarak, doğan çocukların göçmen ailelerden çok İsviçreliler arasında önemli oranda artması da oldukça şaşırtıcı bir durum.

Sadece on, on beş yıl önce Zürih şehrinde doğan çocukların yarıya yakını göçmenlerin çocukları iken, geçen yıl doğan göçmen çocukların oranı %30’a kadar gerilemiş durumda. Resmi açıklamaların bu gelişmenin tüm İsviçre için geçerli olduğunu göstereceği görüşü, uzmanlar arasında oldukça yaygın.

Bu durum kuşkusuz pek çok ön yargıyı da geçersiz hale getirecek. Nüfusun artışına “ülkeye göçmenlerin gelmesi” veya “göçmenlerin daha fazla çocuk yapması” neden oluyor gibi görüşler de artık geçerliliğini yitirecek. İsviçre toplumu için son derece önemli değişiklikler gündeme gelecek. Bu gelişmeler; okul öncesi çocuk bakımı için gerekli kurumlara olan ihtiyacın artması, gerek okullarda ve günlük yaşamda belli alışkanlıkların değişmesi sonucunu doğuracak.

Göçmenler arasında doğumların gerilemesi, doğumların giderek İsviçre ortalamasına yaklaşması kaçınılmaz olarak, göçmenlerin toplumla uyumu konusunun gündemden kalkmakta olduğu görüşünü yaygınlaştıracak.

İsviçreli çocuk doğumlarının artışı, uzmanlar tarafından değişik nedenlere bağlanmakta. Bazı uzmanlar, İsviçreli ailelerin daha fazla sayıda çocuk istemesinin bu sonucu doğurduğu görüşündeler. Ancak neden daha fazla çocuk istendiği sorusuna bir cevap verilememekte. Öte yandan gerek çocuk sahibi olma yaşının kadınlarda giderek yükselmesi, gerekse de suni yollardan çocuk yapmanın yaygınlaşması, artan çocuk sayısı sebepleri içinde yer alıyor.

Bern şehrindeki İnselspital’da doğan çocukların sayısının 1’454 ile son 32 yılın en yüksek rakamına ulaşmasının ardında yatan gerçek, çok sayıda ikizin dünyaya gelmiş olması. Bu hastanede yaygın olarak yapılan suni döllenmenin ikiz doğumunu arttırdığı bilinen bir gerçek. Resmi rakamların açıklanmasının ertesinde, bu tartışmaların daha da artacağından kuşku duyuluyor.