İsviçre Haberleri

İsviçre, Elektrik Üretimi İçin İthalat Bağımlılığına Karşı Tedbirleri Gözden Geçiriyor

 İsviçre Federal Konseyi, güneş panelleri gibi elektrik üretimine yönelik malların ithalatına olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen tedbirleri değerlendirdi. Şu an için Federal Konsey, bu konudaki teşvik önlemlerinden kaçınıyor. “İsviçre Ekonomisi Durum Raporu”, 2024 yılı başlarında uluslararası sanayi politikası teşvik programlarının İsviçre üzerindeki etkilerini ayrıntılı bir şekilde analiz ederek olası eylem seçeneklerini sunacak.

ABD’nin Ağustos 2022 tarihli “Enflasyon Azaltma Yasası” (IRA), iklim koruma yatırımları için yaklaşık 369 milyar ABD dolarını kullanıma açıyor. Bu yatırımlar arasında güneş santralleri, rüzgar türbinleri, ev güneş enerjisi, ısı pompaları ve elektrik şebekesi bileşenleri yer alıyor. Avrupa Komisyonu ise IRA’ya 2023 ortasında Yeşil Anlaşma Endüstriyel Planı ile yanıt verdi. Bu plan, kalifiye işgücünün güçlendirilmesi, yenilenebilir enerjinin desteklenmesi ve değer zincirlerinin geliştirilmesi gibi hedefleri içeriyor. Ayrıca, devlet yardımlarına ilişkin AB kuralları geçici olarak gevşetilecek, böylece üye ülkelerde batarya, güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve ısı pompaları gibi üretimler için sübvansiyonlar sağlanabilecektir.


Bu bağlamda Federal Konsey, İsviçre’nin elektrik üretimi için ithalat bağımlılığını azaltmaya yönelik benzer sübvansiyon tedbirlerinin yasal dayanaklarını incelemek üzere bir toplantı düzenledi.

“İsviçre Ekonomisi Durum Raporu” Federal Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Dairesi (EAER), 2024 yılının ilk çeyreğinde Federal Konsey’e, yabancı girişimlerin İsviçre üzerindeki etkilerini, ticari bağımlılıkları ve olası eylem seçeneklerini ayrıntılı olarak sunacak olan “İsviçre Ekonomisi Durum Raporu”nu sunacak. Bu rapor temel alınarak Federal Konsey, elektrik üretimi için kullanılan malların ithalat bağımlılığını azaltmaya yönelik özel tedbirler almak yerine mevcut politikaları sürdürmeyi tercih ediyor.

Benzer Haberler

İstihdam Güçlü Bir Şekilde Arttı: İsviçre’de 2021’deki İşgücü Artışı
Silahlı Kuvvetlerin Savunma Kapasitesini Güçlendirme Çalışmaları Sürüyor

EKONOMİ

En Çok Okunanlar