Hayat

İklim Değişikliğinin Av-Avcı İlişkilerine Etkisi Araştırıldı

İklim değişikliğinin avcı ve avlar üzerindeki etkisi gibi ekolojik değişimlerin etkileşimleri nasıl etkilediği konusu, son dönemde çevre bilimciler tarafından sıkça araştırılan bir konu haline geldi. Araştırmalarda iklim değişikliğinin, türlerin yırtıcılardan korunmak için geliştirdikleri adaptasyonları etkilediği gözlemlendi.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri’nde yayınlanan Christopher Hassall, Jac Billington ve Thomas N. Sherratt imzalı makalede, geçmişte yaşanan avcı-av ilişkileri gibi etkileşimlerin iklim değişikliği ile arasındaki bağlantı incelendi. Av olarak nitelendirilen zararsız türdeki hayvanların geliştirdiği ‘Batesian Mimikrisi’ denilen taklit de bunlardan biri.

‘Batesian Mimikrisi’ denilen adaptasyon türü, zararsız bir türün zararlı bir türe ait uyarı sinyallerini taklit edebilmek için evrimleşmesine verilen isimdir. Batesian Mimikrisi, adını İngiliz doğa bilimci Henry Walter Bates’in kelebekler üzerinde yaptığı çalışmalardan almaktadır.

Yapılan araştırmada arı türlerinin ve bazı sineklerin, onları avlamaya çalışan avcı kuşlar arasındaki ilişkileri incelendi. Çalışmada elde edilen sonuçlar iklimin ekolojik çevredeki rolü hakkında önemli bilgiler içeriyor.

Deneylerin ilk kısmında 42 tür sineğin ve 56 tür arının nasıl seçildiği detaylandırıldı. Yapılan tür seçimleri, temelde gözlemlenmek istenen parametrelerin, daha önceki araştırmalardan var olduğunun bilindiği İngiltere’nin bir bölgesindeki biyolojik kayıtlardan elde edilen bilgiler ile yapıldı.

Araştırmacılar, bu türlerin görsellerinden bir sinek bir arı olacak şekilde rastgele çiftler oluşturdu. Toplamda 2.353 adet çift oluşturulduktan sonra, bu görseller deneye katkıda bulunan insanlara dağıtıldı. Katılımcılar, ellerindeki iki türün görsel olarak birbirine benzeyip benzemediğini değerlendirdi. Bu karşılaştırmalar sonucunda 237 çift türün, görsel anlamda yüksek benzerliğe sahip olduğu sonucuna ulaşıldı. Elde edilen 237 eşleşmedeki türlerin birbirleriyle büyük oranda ilişkili oldukları sonucundan sonra, araştırmacıların kullanmayı önerdiği ‘insanların gözlemi ile eşleştirme’ metodunun verimli sonuç verdiği anlaşıldı.

Araştırmacılar sonraki deneyinde, türlerin yıllık ortalama sıcaklıklara göre nasıl bir görünüşe sahip olduğunu araştırmaya başladı. Araştırmalar sonucunda iki ayrı türün görünüşünün, aynı hızda değiştiğine dair ciddi bir kanıt bulunamadı.

Araştırmanın üçüncü kısmında ise yine katılımcılara başvuruldu. Bu kez kullanıcılara bir av-avcı simülasyonu üzerinden bazı sorular soruldu. Oluşturulan simülasyonda 3 av-avcı çifti simule edildi ve katılımcılardan yırtıcı bakış açısıyla, avı avlayıp avlamama konusunda karar vermeleri istendi. 3 farklı senaryonun ilkinde taklit yeteneğini kullanan av, ikincisinde avın orijinal görüntüsü ve üçüncüsünde taklit veya orijinal görüntüden rastgele seçilen bir görsel kullanıldı. Avcı olarak karar veren katılımcıların kararları incelendiğinde en çok ilgiyi çeken senaryonun ilk senaryo olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu aşamada elde edilen sonuçların, ‘Batesian Mimikrisi’ ile uyumlu olduğu gözlemlendi.

Deneyin son bölümünde ise daha önceki bölümlerde elde edilen sonuçları 237 çift üzerinden 1960’tan 2005 yılları arasındaki kayıtlara uyguladılar ve iklim-zaman değişimini sonuçlarla karşılaştırdılar.

Deneylerden elde edilen sonuçlar birçok karmaşık bağıntıya dayansa da kısaca iklim değişikliğinin ekosistemde zararlı olabilecek görünüm değişiklerine yol açtığı sonucuna varılıyor. Ayrıca iklim değişikliği, ‘Batesian Mimikrisi’ gibi türlerin taklitlerini de büyük oranda etkiliyor. Bu değişimlerin ekolojik dengeyi bozması ise beklenen bir sonuç.

Tags: , ,

Benzer Haberler

Dünyanın En Hızlı Hayvanı Belli Oldu: Drakula Karıncaları
Çin’in Silikon Vadisi’ndeki Google Ofisinde Yangın Çıktı

EKONOMİ

En Çok Okunanlar