Homo Erectus’ların Yok Olmasının Başlıca Nedeni: Tembellik

Gerçekleştirilen yeni arkeolojik çalışmalar, soyu tükenmiş bir ilkel insan türü olan Homo Erectus’un yok olmasında ‘tembelliğin’ önemli bir rol oynadığını ortaya çıkardı.

İlk Paleolitik dönem boyunca Arap Yarımadası’ndaki antik insan toplulukları üzerine yapılan arkeolojik kazılar, Homo Erectus’un alet yapımı ve kaynak toplama adına ‘en az çaba gerektiren yöntemler’ kullandığını ortaya koydu.

Araştırmanın başyazarı Dr. Ceri Shipton’e göre, bu ‘tembellik’, soyu tükenmek üzere olan türlerde, değişen iklime büyük olasılıkla uyum sağlayamama ihtimali ile eşleşti.

Dr. Shipton, “Gerçekten de kendilerini zorlamış gibi görünmüyorlar. Ufuklara bakan kaşifler olduklarını sanmıyorum. Bizim sahip olduğumuz merak duygusu onlarda yoktu.” diye konuştu.

Dr. Shipton, söz konusu ‘tembellik’ halinin, bu türün taş aletleri yapma ve kaynak toplama şekillerinden açıkça anlaşıldığını belirtiyor.

“Taş aletlerini yapmak için kamplarının yakınlarında, kolaylıkla bulabilecekleri taşları kullanıyorlardı. Dolayısıyla, sonraki dönemlerde yaşamış olan taş alet üreticilerinin kullandıkları aletlere nazaran bir hayli kalitesiz aletler yapmışlar.”

“Çalıştığımız arkeolojik sahadan kısa bir mesafe uzaklıkta, küçük bir tepenin arkasında kaliteli taşlardan oluşan bir kayalık mevcuttu. Fakat tepeye doğru çıkmak yerine, yalnızca aşağı doğru yuvarlanan ve orada duran taşları kullanmışlardı.”

“Kayalıkları analiz ettiğimizde, burada hiçbir etkinlik, eser veya taş işçiliğine ilişkin iz bulamadık. Orada kaliteli taşların bulunduğunun farkındaydılar, ama yeterli kaynağa sahip olduklarından, ‘niçin yorulalım?’ diye düşünmüş olmalılar.”

Bu durum, kaliteli taş bulmak ve buldukları taşları uzun mesafeler boyunca taşımak için dağlara tırmanan erken Homo Sapiens ve Neandertal’lerin de dahil olduğu sonraki dönem taş ustalarının uğraşlarına ters düşüyor.

Dr. Shipton; yaşadıkları çevre çöle dönüşürken, teknolojik olarak ilerlemede başarısız olmanın, nüfusun yok olmasına katkıda bulunduğunu ifade ediyor.

Yalnızca tembel değillerdi, aynı zamanda tutuculardı

Dr. Shipton, “İncelediğimiz tortu örnekleri, çevrelerinin değiştiğini işaret ediyor. Ancak ne var ki, taş aletleri ile tam olarak aynı şeyleri yapmayı sürdürüyorlardı” diyor ve ekliyor: “Hiçbir ilerleme kaydetmiyorlardı ve aletleri günümüzde kurumuş bu nehir yataklarından kesinlikle çok uzakta değildi. En nihayetinde, yaşadıkları bu çevrenin onlar için fazla kuru bir yer haline geldiğini düşünüyorum.”

Kazı ve yüzey çalışmaları, 2014’te, Suudi Arabistan’ın merkezinde yer alan Dawadmi yakınındaki Saffaqah bölgesinde başladı.

Tags: , ,

Benzer Haberler

Bazı Hatıraları Neden Hep Hatırlarız?
Yapay Zekanın İşimizi Almasını Nasıl Engelleyeceğiz?

EKONOMİ

En Çok Okunanlar
Menü