İsviçre Haberleri

Her üç kişiden biri ‘Ötekilerden’ rahatsızlık duyuyor

Ulusal bir ankete göre halkın % 36’sı “Öteki” olarak algılanan kişilerden rahatsızlık duyuyor. Özellikle de erkekler ve yaşlılar.

Bu kişilerin düşüncelerine göre Müslümanlar ‘’kadınları baskılıyor’’, ‘’agresifler’’ ve ‘’dünya hakimiyetini amaçlıyorlar’’. Siyahiler ‘’çalışmaya istekli değil’’ ve ‘’doğalarında şiddet var’’. Yahudiler ise ‘’paragöz’’, ‘’güç sevdalısı’’ ve ‘’İsviçre üzerinde fazla etkiye sahipler’’. Federal İstatistik Kurumu`nun bünyesinde gerçekleştirilen ankette bu gibi basmakalıp ve kışkırtıcı söylemlerle ilgili 3000’den fazla kişiye sorular soruldu. Gelin şimdi anketin sonuçlarından yola çıkarak yapılan değerlendirmelere göz atalım.

Açık görüşlü İsviçreliler
Federal İstatistik Kurumu kayıtlarına bu grubun, ‘’Genel olarak halk hoşgörülü’’ ifadesinde bulunduğu kaydedilmiş. Yüzde 64’u, işsizlik durumunda yabancıların ülkelerine geri gönderilmelerine karşı. Yüzde 60’ı, gelen yabancıların ailelerinin de gelmesi hakkına sahip olduklarını düşünüyor. Yüzde 56’sı, ikinci neslin otomatik olarak vatandaşlığa alınmalarını destekliyor. Yüzde 65’i, sokakta güvenli hissetmediklerinde bunun yabancılardan kaynaklandığını düşünmüyor. Yüzde 68’i işsizlik oranındaki artışın, yabancılardan kaynaklandığı ifadesine karşı çıkıyor.

“Ötekilere” karşı önyargılı olanlar
2016 yılında halkın yüzde 36’sı “öteki” olarak nitelendirilen kişilerin varlığından rahatsız olduğunu belirtti. Günlük hayatta halkın yüzde 6’sı farklı ten rengine veya uyruğa sahip kişilerden, yüzde 10’u başka dine mensup kişilerden ve yüzde 12’si de farklı bir dili konuşan kişilerden rahatsızlık duyuyor. Yüzde 21’i de yerleşik bir hayat tarzına sahip olmayan kişilerin varlığından hoşnut değil. Bu kişiler özellikle iş ve meslek hayatında kendilerini rahat hissetmiyor.

Müslüman karşıtlığı
En fazla önyargının Müslümanlara karşı oluştuğu gözleniyor. Ankete katılanların yüzde 33’ü İslam’a karşı güvensizlik içinde. Halkın yüzde 17’si Müslümanlara yöneltilen olumsuz söylemleri doğru buluyorken, bu oran Yahudilerde (yüzde 12) ve siyahilerde (yüzde 4) daha düşük. Müslümanlara karşı düşmanlık (yüzde 14), siyahilere (yüzde 10) ve Yahudilere (yüzde 8) göre de çok daha fazla.

Yabancı düşmanı erkekler
Erkekler, Müslümanlara (yüzde 18,7 vs. yüzde 15) ve Yahudilere (yüzde 1,9 vs. yüzde 10,9) karşı kadınlardan daha önyargılı.

Yaşlılar daha ırkçı
Ankete katılanların yaşı ne kadar fazlaysa, toplumun belli kesimlerine yönelik olan olumsuz fikirleri o kadar artıyor. 15-24 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 8’i Müslümanlara olumsuz özellikler yüklerken, 64 yaş ve üstü kişilerde bu oran yüzde 21’i buluyor. Yahudilere karşı oluşan önyargılarda da yaşın rol oynadığı görülüyor (15-24 yaş aralığı: yüzde 5,3; 55-64 yaş aralığı: yüzde 16). Siyahilere olumsuz özellikler yükleyenlerin yüzdesi ise en genç yaş aralığında yüzde 3, 55-65 yaş aralığında ise bunun iki katı.

İslamafobik Alman-İsviçreliler, Yahudi aleyhtarı Tessinliler

Müslümanlara karşı en olumsuz düşüncelere karşı olanlar İsviçre’nin Alman bölgesinde ve Romanshorn’da yaşayanlar. Yahudilere karşı ise en olumsuz düşüncelere sahip kişiler Tessin’de yaşayanlar. İsviçre’nin İtalyan bölgesinde yaşayanlarda güven aralığı yüzde 4,8.

[KTU / ID-5722]

Quelle: kA

Tags: , , ,

Benzer Haberler

Genç kızlar telefonla daha tehditkar
Cezaevinde kalanlar aldıkları ücret sebebiyle dışarı çıkmak istemiyor

EKONOMİ

En Çok Okunanlar