Hava Kirliliği Mutluluğunuzu Etkiliyor Olabilir mi?

Bilim insanları, kişilerin mutluluk seviyelerini ölçmek için farklı birçok yöntem kullanarak araştırmalar yapıyorlar. En güncel yapılan araştırmada ise hava kirliliğinin mutluluk üzerinde direkt bir etkisi olabileceğine dair kanıtlar bulundu.

Her sene “En mutlu insanların yaşadığı ülkeler”, “Mutlu olan insanların benzer özellikleri” gibi başlıklar altında farklı araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmaların nedenlerinden biri, kişilerin mutluluğuna etki eden faktörleri saptayarak mutluluğu çok daha yaygın hale getirebilmenin yollarını keşfetmek. Genel olarak insanların mutluluğunun, sosyo-ekonomik düzeyleri ile ilintili olduğu konusunda bir kanı hakim olsa da elde edilen yeni veriler, hava kirliliğinin de bu konu üzerine oldukça etkili olabileceğini gösteriyor.

Yeşil alanlar, parklar, su kenarları gibi bölgelerin, insanların ruhsal sağlıkları konusunda oldukça olumlu bir etkiye sahip oldukları bilimsel olarak bilinen bir gerçek. Anksiyete, stres gibi birçok olumsuz duygunun azalmasına yardımcı olan etmenlere havanın temiz olması da katılmış gibi gözüküyor. Farklı ülkelerde farklı kişiler üzerinde yapılan araştırmalara göre, havanın temiz olması insanların ruhsal sağlığını olumlu etkilerken, mutluluklarını da doğru oranda arttırıyor.

Almanya’da yaklaşık 30.000 kişinin katıldığı, uzun süreli bir araştırmaya göre, hava kirliliğini ve salınımları emen santrallerin olduğu yerde yaşayan kişiler, orada yaşamayanlara göre bariz şekilde daha mutlular. Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo’da yapılan bir analizde de benzer sonuçlara erişiliyor. Çinli yetkililerin açıklamalarına göre, paylaşım yapan kişilerin ruh halleri ile paylaşımı yaptıkları bölge, saat ve o yer ve zaman dilimindeki kirlilik durumları karşılaştırıldığında mutluluk ve hava kirliliği arasında bir korelasyon olduğu görülüyor.

Hava kirliliği yüzünden her sene çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, birçoğunun da kronik hastalıklarla mücadele ettiği biliniyor. Hava kirliliğinin fiziksel boyutları uzun yıllardır bilinirken, bu araştırmalar sonrasında psikolojik etkileri de somutlaşmaya başladı. Uzmanlar, hava kirliliğinin zihinsel sağlığımızı tam olarak ne yönde etkilediği konusunda açıklama yapmak için erken olduğunu bildiriyorlar ancak oluşan etkilerin net bir şekilde gözüktüğünün de altını özellikle çiziyorlar.

Tags: ,

Benzer Haberler

Kısa Boylu Erkeklerin, Uzunlardan Daha Sinirli Ortaya Çıktı
En Parlak Yıldız, Artık Çok Daha Fazla Parlayacak

EKONOMİ

En Çok Okunanlar
Menü