İsviçre Haberleri

Halk günde bir buçuk saatini yolda geçiriyor

İsviçre halkı 2015 yılında yurtiçinde kişi başı günlük ortalama 36,8 kilometre ve bunun için 90,4 dakika yol gitti. 2010 yılına kıyasla kişi başı günlük kat edilen mesafede neredeyse hiçbir değişiklik görülmedi. Gidilen yolun %65’ini kapsayan özel araçlar en önemli ulaşım aracı oldu. Trende ise bu oran 2010 yılına göre %19’dan %20’ye çıktı. Bu sonuçlar Federal İstatistik Kurumu (BFS) ile İmar Geliştirmeden Sorumlu Federal Dairenin (ARE) ortak çalışması olan Ulaşım ve Trafik İstatistiğinden elde edildi.

Halkın yurtiçi hareketliliği son yıllarda neredeyse sabit kaldı. 2010 yılında olduğu gibi 2015 yılında da altı yaşından büyük her vatandaşın günlük ortalama %36,8 yol gittiği kaydedildi. Buna karşın 1994’ten beri elde edilen verilere bakıldığında 5,5 kilometrelik, yani %18’lik bir artış görülmekte. 2010 – 2015 yılları arasında kişi başı günlük yolda geçirilen seyahat süresi, 1,3 ile 90,4 dakikaya düşerek az da olsa kısaldı.

Tren kullanımı

Günlük yurtiçi kat edilen mesafenin (23,8 kilometre) yaklaşık üçte ikisi araba ile gidilmekte, beşte biri (7,5 kilometre) ise trenle. Yaya gidilen mesafe %5 ve toplu taşıma aracı kullanarak gidilen mesafe ise %4. Fakat mesafe yerine yolda geçirilen süre göz önünde bulundurulduğunda, yaya olarak gidilen sürenin oranı yaklaşık üçte bire (%36) yükselirken, araba ile trenin oranları düşmekte (%41, %8). İsviçreliler günde ortalama yarım saat yürüyor.

2010 yılına kıyasla günlük kişi başı araba ile gidilen kilometre sayısı neredeyse aynı kaldı. Trafiğin son yıllarda buna rağmen artmasındaki sebep ise nüfus artışı. Günlük kişi başı tren ile gidilen mesela 2010 – 2015 yılları arasında %6, 1994 yılından beri ise dörtte üç oranında artış gösterdi. Trenin artan önemi, günlük yolda geçirilen sürenin kısalmasına da sebep gösterilebilir.

Mesafeler bölgelere göre değişiyor

Günlük kat edilen mesafe nüfusun farklı kesimlerine göre değişiklik göstermekte. Buna göre erkeklerin kat ettiği mesafe kadınlara oranla üçte bir daha fazla. Farklı yaş aralıklarına bakıldığında en uzun mesafe giden grubun, 48 kilometre ile 18-24 yaş arasındakiler olduğu görülmekte.

Bunun yanı sıra ikamet yeri de farklı verilerin kaydedilmesine sebep olmakta. Kent aglomerasyonlarında yaşayanlar günlük kişi başı 34,8 kilometre ile diğer bölgelerde yaşayanlara göre (42,5 kilometre) daha az mesafe gitmekte. Ayrıca daha az araba kullanıp, daha fazla toplu taşımadan yaralanmaktalar. En fazla nüfusa sahip 10 kent aglomerasyonu arasında en fazla toplu taşıma aracı kullananlar Bern (%34) ve Wintherthur’da (%33) yaşayanlar oldu. Yaya ulaşımda ise zirvede Cenevre ve St. Gallen (her ikisi de %8) yer aldı. Son yıllarda toplu taşıma ve yaya/bisikletli ulaşım kent aglomerasyonlarında artış gösterdi. Buna ise devlet tarafından desteklenen kent aglomerasyonlarına yönelik politikalar katkı sağladı.

İş dışında kalan sürede ulaşım

Açık arayla en önemli ulaşım “amacı” geçmişte olduğu gibi günümüzde de iş dışında kalan serbest zaman. Yurtiçinde günlük mesafenin yaklaşık %44’ü serbest zamanda yapılan aktiviteler kapsamına girmekte. İşe giderken kat edilen mesafe %24, alışverişe giderken kat edilen mesafe ise %13. Pazartesi ve Cuma günleri arası hesaba katıldığında dahi en fazla öneme sahip ulaşım amacı serbest zaman aktiviteleri.

İsviçreliler yıllık kişi başı 9000 kilometre uçuyor

İsviçreliler’in 2015 yılında kişi başı gittikleri mesafelerin toplamı 24.850 kilometre ediyor, bu ise dünya çapının yarısından fazla. Yıllık hareketlilik hesaba dahil edildiğinde işin içine yukarıda ele alınan günlük yurtiçi mesafelerinin yanı sıra yurtdışı seyahatleri de girmekte. Yurtdışı mesafeleri geçmiş yıllarda ciddi ölçüde arttı. 2015 yılında bu mesafe kişi başı toplam 11.100 kilometre ile yıllık hareketliliğin %45’i olarak kaydedildi. Yıllık hareketliliğin üçte birinden fazlası (9000 kilometre) uçak ile gerçekleşti.

Yakında her 10 evden birinde elektrikli bisiklet olacak

2015 yılında evlerin dörtte üçünden fazlasında (%78) en az bir araba, %65’inde bir bisiklet bulunmaktaydı. 2010 yılına kıyasla araba sahibi olma oranı %1, bisiklet sahibi olma oranı ise %3 geriledi. Aynı amanda elektrikli bisiklete sahip evlerin oranı %2’den %7’ye çıktı. Elektrikli bisikletler normal bisikletlere göre işe giderken daha fazla, serbest zamanda ise daha az kullanılmakta. Normal bisikletlere göre dörtte bir oranda daha hızlı olan elektrikli bisikletler (elektrikli bisiklet: 17 km/h, normal bisiklet: 13 km/h), daha uzun mesafelerde kullanılmakta (elektrikli bisiklet: 4,4 kilometre, normal bisiklet: 3,3 kilometre)

İmar Geliştirme ve Ulaşım Politikalarının temeli

Ulaşım ve Trafik İstatistiği kapsamında elde edilen veriler siyasi önlemlerin hazırlanmasına ve değerlendirilmesine, ayrıca ulaşım alışkanlıkları ve ulaşım gelişimine dair derin analizler yapılabilmesine yönelik bir istatistik temel oluşturmakta.

[KTU / ID-5802]

Quelle: kA

Tags: , , ,

Benzer Haberler

Çok uluslu yabancı şirketlerde istihdam
Migros Klubschule’den göçmenleri vatandaşlığa hazırlayan kurs

EKONOMİ

En Çok Okunanlar