Ekonomi İsviçre Haberleri Özel Haber

En fazla ödeme yaşlılık ve hastalığa

2012 yılında İsviçre’de yapılan sosyal harcamaların % 4.1 oranında artarak 150 milyar Frank’ı aştığı açıklandı. En fazla harcamanın yaşlılık ve hastalık konularında yapıldığı, bu sebeple İsviçre’de Gayrisafi Milli Hasıla`nın %24.4`ten %24.9`a çıktığı belirtiliyor.

Aynı yıl içerisinde özel kurumların yaptığı sosyal harcamalarda hesaba katıldığında, miktarın 162.9 milyar Frank’a kadar çıktığı belirtiliyor. Bu miktarın 9.4 milyarı yönetim için kullanılmakta. Daha önceki yıllarda ortalama %3.2 ile %1.6 oranında artan sosyal harcamaların, 2012′ de rekor düzeyde artması dikkat çekiyor.

Sosyal harcamalar içerisinde en fazla harcama yapılan alan 63.1 milyar Frank ile yaşlılara verilen emekli aylıkları. İkinci sırada ise hastalık ve sağlık konularında yapılan 42.9 milyar Franklık gider yer alıyor. Bu giderler 2012 yılında önemli oranda artmış durumda. Sosyal yardımlarsa, toplam sosyal giderler içinde yaklaşık 3.3 milyar Frank ile çok küçük bir yer kaplıyor (%2.7).

Geçtiğimiz yıl sosyal harcamalar için toplanan para miktarı ise %2.8 oranında artarak 188.9 milyar Frank’a yükseldi. Bu miktarın üçte ikisi işçiler ve işverenlerden kesilen sigorta primlerinden oluşuyor. Geriye kalan miktar ise devlet kasasından ve elde edilen diğer gelirlerden sağlanıyor.

Sosyal harcamalar 2004 yılından bu yana Gayrisafi Milli Hasıla`nın %24`ü ile %25′ i arasında hareket ediyor. Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu miktar oldukça düşük düzeyde. Gayrisafi Milli Hasıla`nın %30`unu sosyal giderlere ayıran Holanda, bu konuda ilk sırada yer alıyor. İsviçre ise Norveç ve Lüksemburg gibi ülkelerle birlikte daha gerilerde bulunuyor. Romanya, Portekiz ve Hırvatistan gibi ülkeler ise son sıralarda yer alıyor.