İsviçre Haberleri

Devlet, bakıcı personelin sömürülmesine izin veriyor

İsviçre’de binlerce Doğu Avrupalı kadın özel bakım hizmetlerinde görev yapıyor. Fakat bağlayıcı kuralların eksikliği nedeniyle çalışma şartları çoğunlukla çok kötü durumda.

İsviçre’de ev işleri için özel bir yardımcı tutmak isteyen biri bunu kendi istediği şartlarda yapabilir, zira bu tür bakım hizmetleri iş kanunu kapsamına girmiyor. Kantonlar bu sektör için çalışma saatlerinin tespitine yönelik asgari iş akitleri öngörse de işveren daha kötü çalışma şartlarını da şart koşabiliyor. Böylece istismarın önü açılmış oluyor.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı`nın (Seco) verdiği bilgiye göre bu durumdan on binlerce kişi muzdarip. Elde edilen en güncel verilere göre her yıl 3000 ile 3500 ev işleri yardımcısı İsviçre’ye göç ediyor. Bunlar arasında ise Polonya, Macaristan ve Slovakya gibi Doğu Avrupa ülkelerinden gelenlerin sayısı 2005 yılından bu yana iki katına çıktı. Kısa süreli kalanların sayısı ise dört kat arttı.

Resmi makamlar çözümü sürüncemede bırakıyor

CVP ulusal meclis üyesi Barbara Schmid-Federer için bu kabul edilemez bir durum. Federer durumun düzeltilmesi için parlamentoya önerge sundu. Hatta bu arada Federal Yönetim tarafından birden fazla çözüm önerileri içeren 30 sayfalık bir rapor hazırlandı. Fakat bunlardan hiçbiri somut şekilde uygulama bulamadı. Schmid gazetelere verdiği demeçte, “devletin çözümü sürüncemede bırakmak istediği izlenimine kapılıyorum,” şeklinde eleştiride bulunuyor ve ekliyor: “Fakat şu kesin; bu kadınlar ucuz işçi olarak istismar ediliyor. Bu nedenle asgari yasal düzenlemelerin getirilmesi şart.”

İsviçre Bakım Yardımı Hizmetleri`nden Donar Barrelet, sektörde birçok kara koyunun bulunduğunu belirtirken, 24 saatlik bir bakım hizmetinin sadece tek bir kişi tarafından yürütülmesinin aslında mümkün olamayacağının altını çiziyor. Kendi kurumunun birden fazla bakıcı görevlendirdiğini ve asgari ücretler ödediğini ifade ediyor.

Kaçak çalışmaya zorlanıyorlar

Aracılar iyi bir maaş vaat etse de kadınlar sonuç olarak çok daha az para alıyorlar. İsviçreli bir aracı şirket üzerinden Polonya’dan İsviçre’ye 2012 yılında iş için gelen bir mağdur anlatıyor: “Söz konusu şirket başından beri tuhaftı. Patronum beni önce kayıt dışı çalıştırdı. Yani kaçak çalıştım. Ancak müdahalemden sonra sosyal sigorta primleri ödendi.” Fakat bu kadın günde 24 saat ve haftada 7 gün çalışmasına rağmen aldığı ücret sadece net 2000 Frank’tı. Kadın bunun üzerine resmi makamlara giderek bilgi almış ve hakkı olan ücretin daha fazla olduğunu öğrenmiş. Fakat patronundan birkaç yüz Frank zam isteyince, işinden olmuş. Şirket hemen Polonya’dan başka bir kadını getirtmiş. Mağdur bayan ise şu an parasının bir kısmını alabilmek için hukuk yoluyla mücadele veriyor.

Benzer Haberler

Dile kolay, tam 40 yıldır bölge halkına hizmet veriyorlar
Kadın kreş öğretmenlerine çalışma saati sınırlaması

EKONOMİ

En Çok Okunanlar