Çoğu İsviçreli’nin internet kullanımı haftada beş saatten fazla

Yeni bir istatistik, İsviçre´de internet kullanımının tüm yaş gruplarında eşit olarak artmadığını gösteriyor.

İsviçre’de yerleşik nüfusun yüzde 93’ü internet kullanıyor. 15 ila 55 yaş grubundaki oran neredeyse yüzde 100. Yaşlılar ortalamayı düşürse de, kullanım oranı özellikle yaşlı erkeklerde artış gösteriyor.

Federal İstatistik Dairesi’nin (BFS) yeni rakamlarına göre, 15 ila 55 yaşındakilerin yüzde 95’i her gün Interneti kullanıyor. 2014 yılında genel ortalama yüzde 84 iken, 2017’de yüzde 90’dı. En yüksek internet kullanım oranı yüzde 98 ile üniversite öğrencileri arasında. Sadece zorunlu eğitime sahip olanların oranı ise yüzde 80’de.

En hızlı artışı en yüksek yaş grubu gösteriyor. 65 ila 74 yaş grubundakilerin yüzde 88´i internet kullanıyor. 2017 yılında bu oran henüz yüzde 77´deydi. 75 yaş üzerindeki insanların, yüzde 13 puanlık bir artışın ardından, yüzde 58’i internet kullanıyor. BSF´ye göre cinsiyet sadece en yüksek yaş grubunda bir fark yaratıyor: 60 yaş üstü erkeklerin yüzde 85’i interneti kullanırken, kadınlarında bu oran sadece yüzde 73’te.

İnternetin özel kullanımındaki en önemli alanı ise iletişim. Halkın yüzde 87´si e-posta yoluyla iletişim kuruyor. Yüzde 80’i anlık mesajlaşmayı kullanıyor.

Yüzde 77´si internette ürün ve hizmet aradığını, yüzde 73’ü haber okuduğunu belirtti. Yüzde 68’i e-bankacılığı kullanıyor, yüzde 64’ü film ve video izliyor ve yüzde 55’i müzik dinliyor veya indiriyor ve hepsinde 2017’den bu yana yüzde üç ila sekiz oranında bir artış söz konusu.

En büyük artışı video konferansları ve blog tarzı, insanların kendi oluşturduğu içerikler kaydetti. Kullanım sadece iki alanda durgunluk gösterdi; bunlardan biri iki yıl önce de olduğu gibi yüzde 49 oranında kullanıldığı tespit edilen sosyal medya ağları, diğeri de yüzde bir puan azalan iş arama ve çevrimiçi is başvuru işlemleri. Sonuncusunun sebebinin ise işsizlik oranının düşmesiyle ilgili olduğu varsayılmakta.

Mobil internet kullanımı önemli ölçüde arttı: On kişiden sekizi ev veya iş yerlerinin dışında bir cep telefonundan internete bağlanıyor. Nüfusun sadece yüzde 7’si mobil cihaz kullanmağını belirtti. 2017 yılında bu oran yüzde 25’ti.

İnternet kullanım süresinde de artış mevcut: Yetişkin nüfusun üçte ikisi İnternet’te haftada beş saatten fazla zaman harcıyor. En genç ve en eğitimli kesimin çevrimiçi olma süresi daha yüksek, ancak BFS’ye göre internet kullanımı tüm yaş gruplarında önemli ölçüde artmaya devam ediyor.

Tags: , ,

Benzer Haberler

Federal Hükümet´in 2020 hedefleri
İsviçre iklim derecelendirmesinde yedi sıra düştü

EKONOMİ

En Çok Okunanlar