İsviçre Haberleri

Çalışmak sağlığa zararlı mı?

Çalışanların yarıdan fazlasının çalışma sırasında büyük bir riziko altında oldukları açıklandı. Ayakta çalışma, sürekli aynı işi yapma ve ağır yük taşıma bu risklerin en önemli nedenleri olarak gösteriliyor.

15 / 64 yaşı arasındaki insanların en az % 52`sinin aynı anda üç ayrı fiziki riziko altında çalıştığına dikkat çeken bir araştırma, beş yıl öncesinde bu oranın % 42 civarında olduğunu vurguluyor. Geçen süre içerisindeki %10`luk artışın endişe verici boyutlara ulaştığını da belirtiyor. Federal İstatistik Müsteşarlığı tarafından çalışma hayatına ilişkin verilerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan tablo oldukça düşündürücü. Çalışanların yarıdan fazlası, beraberinde pek çok sağlık sorunlarını getiren sürekli aynı işi yapmaktalar. % 33 ise çalışırken sürekli ağır yük taşımakta, % 25 aşırı gürültülü ortamda çalışmakta, % 22`si de zehirli maddelerin bulunduğu ortamda çalışmak zorunda.

En fazla riziko altında olanlar 30 yaşın altındaki erkek çalışanlar. Eğitim düzeyinin düşmesi veya meslek eğitiminin olmaması halinde de riziko artmakta. En fazla riziko taşıyan meslek grupları ise tarım ve inşaat işçileri. Çalışmanın sağlığa zarar verme rizikosu tarım işçilerinde % 87, inşaat işçilerinde ise % 70 düzeyinde.

Buna karşın çalışanlar içinde hiçbir fiziksel rizikosu olmayanlar % 13 oranında, oldukça düşük fiziksel riziko altında olanların oranı ise % 5. Çalışanların en az % 18`inin sürekli bir stres durumu ile çalıştıkları, % 46`sının ise çalışma süresinin en az dörtte üçünde hızlı bir tempo içinde çalışmak zorunda oldukları belirtilmekte.

Çalışan kadınların sadece % 25`i dinlenmeye ihtiyaç duyduklarında çalışmaya ara verebiliyor. Erkek çalışanlardaysa bu oran % 19`a kadar düşmekte. Kadınların % 19`u ve erkeklerin % 18`i ise çeşitli nedenlerle çalıştıkları sırada ayrımcılığa maruz kalıyor. Çalıştıkları sırada mobbing ile karşılaşanların oranı % 7`ye kadar yükselmiş durumda.

[AKM / ID-4471]

Quelle: kA

Tags: , , , ,

Benzer Haberler

Kiracıları dolandıranlara dikkat
İşsizlik Sigortası

EKONOMİ

En Çok Okunanlar