Bugün Kadir Gecesi

İslam alemince hayırlı gecelerden biri olarak kabul edilen, Ramazan ayının son on günü içinde gizli olduğuna inanılan, 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan geceye denk gelen Kadir Gecesi’nde nasıl ibadet etmeliyiz?

Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde olduğu kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş; ancak “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” buyurmuştur. (Buhari, Müslim).

Ramazan’ın son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi, bu sene, 31 Mayıs´ı 1 Haziran’a bağlayan geceye denk geliyor.

Kur’an-i Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure vardır. Bu surede şöyle buyurulmuştur:

Kadir Suresi Arapça ve Türkçe Meali:

İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr Leyletül kadri hayrum min elfi şehr enezzelül melâiketü ver rûhu fîhâbi izni rabbihim min külli emr Selâmün hiye hattâ matleıl fecr.

Manası:

Şüphesiz biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Bildin mi nedir Kadir Gecesi. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede melekler ve Rüh (Cebrail) Rablarının izniyle her iş için arka arkaya iner. O gece fecrin doğuşuna kadar selamettir.

KADİR SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Bu surenin inişi hakkında değişik rivayetler vardır. Bunlardan biri şöyledir:

Bir kere Resulüllah (s.a.v) Ashab-i Kirama İsrailoğullarından birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihat ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmesi üzerine Cenabi Hak, Kadir suresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).

Bu geceye Kadir Gecesi Denilmesinin Sebebi

a) Kur’an-i Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.

b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.

c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Tesl’nin ezeli kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir. (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).

d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.

e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.

KADİR GECESİNDE NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi’nde ibadet etmek isteyen Müslümanlar ne yapmalı?

1-Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2- Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

3- Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir. (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)

4- Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

5- Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

6- Mü’minlerle helalleşilmeli.

7- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

8- Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli.

9- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir Suresini okumalı.

10- Bir iki sayfa Kur’an-ı kerim okumalı.

11- Az da olsa sadaka vermeli.

Resulullah Efendimiz:

Kadir gecesinde, “Allahümme inneke afüvvün kerimun tühıbbül afve fa’fü anni” duasını okumayı bildirmiştir.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

iki rekatta bir Tahiyata oturulur.

Selamdan sonra on bir defa:

“Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd” denir.

Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

Kadir Gecesi namazı ikişer olarak kılınır. Bu namaz en azı iki rekattır. İstediğiniz kadar kılabilirsiniz. En çoğu 100 rekattır.

Her rekatta Fatiha, bir Kadir suresi, 3 İhlas suresi okunur. Her iki rekatta bir selam verilir. Hz.Peygambere salat-ü selam getirilir.

Namazdan sonra:

1 defa:

“Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd”

100 defa: “Elem neşrah leke sadrak…”

100 defa: “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”

100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz’e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:

“Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa’fü annî” (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Kadir Gecesi Çekilmesi Gereken Tesbihler

Hz Aişe (r.a) buyurdu ki: Ya Resullulah (S.A.V.) Kadir gecesine yetişirsem nasıl dua edeyim? dedim. Oda şöyle buyurdu; “Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbül fa’fü anni”

Anlamı: Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin beni affet. (Tirmizi)

Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: “Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.”

Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

Kadir Gecesi Dilinizden Düşürmemeniz Gereken Cümle

Lailahe illallah

Kim sadakatla aşk ile Kadir gecesinde bu mübarek kelimeyi 3 defa söylerse birincisinde Allah Tealanın mağfiretine nail olur. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cenneti kazanmış olur. (Et-tuhfetül marziyye)

KADİR GECESİ İÇİN EN GÜZEL MESAJLAR

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi ol ki, göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Ağaçtan dökülen her yaprak duacınız, Kur’an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Benzer Haberler

4.600 Web Sitesinde Kullanıcıların Ödeme Bilgileri Çalındı
Kara Madde Araştırmalarının Sonuç Vermemesi Neden Önemsiz?

EKONOMİ

En Çok Okunanlar