Güncel

Bekarlar ülkesi

Ülkenin nufus yapısı ile ilgili olarak Federal İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan rakamlara göre, İsviçre’de ilk kez bekarların sayısı evlilerden fazla çıktı.

Ülkenin nufus yapısı ile ilgili olarak Federal İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan rakamlara göre, İsviçre’de ilk kez bekarların sayısı evlilerden fazla çıktı. Buna göre 2013 yılı sonunda 3.53 milyon evli vatandaş bulunurken, 3.54 milyon vatandaşsa bekar.

Yıldan yıla artış gösterdiği gözlemlenen bekar sayısı, geçen yıl ilk defa evlileri geçti. Bunun en önemli nedeni olarak boşanan çiftlerin sayısının hızla artması gösteriliyor. 1980 yılından bu yana boşanan çiftlerin sayısının tam üç misli artmış olması bu gelişimi net bir şekilde özetliyor. Bu süre içerisinde evlenen çiftlerin %43′ ü boşanarak ayrılmış.

Ayrıca evlenmeden çocuk sahibi olan kadınların sayısıda giderek artıyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığı, toplum içerisinde aile kurumunun öneminin giderek azalmasına paralel olarak, evlilik hukuku üzerinde değişiklikler yapma hazrılığı içerisine girdi.  Yapılan açıklamaya göre, evlilik kurumunun hukuki açıdan giderek sembolik hale gelmesi hedefleniyor. Başka bir deyişle evli olmanın eşler açısından hukuki sonuçları azalacak.

Bu çerçevede eşcinsellerin evlenmesi veya birden fazla eşle evlilik gibi kavramlar tartışmaya açılmış durumda. Benzer şekilde evlet edinmenin kolaylaştırılması, eşcinsellerinde evlat edinme imkanına kavuşması da gündemde. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konunun öncelikle tartışmaya açılacağı ve önümüzdeki süreçte yasa değişikliğiyle ilgili uzmanların görüşüne başvurulacağına dikkat çekiliyor.

Tartışma yaratan başka bir konuysa, insanların medeni halinin ne şekilde ifade edileceği. Mevcut yasalara göre insanların medeni hali, evli, bekar, dul ve boşanmış olarak ifade ediliyor. Bu nitelemelerin günümüz şartlarına uymadığı son günlerde sık sık gündeme getirilior. Özellike ‘boşanmış’ ifadesinin, insanların özel hayatıyla ilgili olarak gerekli bir bilgi anlamına geldiği, bunun resmi belgelerde ibraz edilmesinin sıkıntı yarattığına dikkat çekiliyor.

Daha önce evli olmanın insanların özel yaşamı ile ilgili bir durum olduğunu belirten uzmanlar, bu nitelemenin resmi kayıtlardan çıkarılması yönünde görüş bildiriyor. Benzer bir durum ‘dul’ nitelemesi içinde geçerli. Bu nedenle medeni durumunun sadece evli veya bekar olarak tanımlanması görüşü ağır basıyor

Etiketler