İsviçre Haberleri

Araştırmalara göre İsviçre’ye sempati azalıyor

Son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmeler sonucu İsviçre’ye duyulan sempatinin de azaldığı ortaya çıktı. Resmi makamlar tarafından yaptırılan araştırmalara göre bunun en önemli sebebi; İsviçre’de özellikle vergi sisteminin vergi kaçakçılarına fırsat yarattığı düşüncesi. Ayrıca Avrupa’ya karşı giderek içine kapanma eğilimi bu gelişmeyi körüklüyor.

Alman vatandaşları arasında İsviçre’ye duyulan sempati son beş yılda %17 oranında azalmış durumda. Fransa ve İspanya’daki sempati kaybı  ise %12 oranında olmuş. İsviçre’ye duyulan sempati sadece İngiltere ve Polonya’da artmış.

İsviçre denince akla gelen ilk konu ise çikolata. İnsanların %24′ ünün İsviçre deyince aklına çikolata geliyor. Bunu %20 ile dağlar, %18 ile bankalar, %16 ile saat takip ediyor. Başka bir değişle İsviçre ile ilgili klişelerde herhangi bir değişiklik yok.

Avrupa’da en fazla sempati duyulan ülke ise İsveç. Yıllarca ilk sırada yer alan İsviçre ise ikinci sıraya düşmüş durumda. Buna rağmen üçüncü ve dördüncü sırada yer alan Hollanda ve Avusturya’ya göre hala daha fazla sempati topluyor.

Son yıllarda ortaya çıkan vergi kaçakçılığı, pek çok ülkede İsviçre’nin önemli oranda imaj kaybına yol açmış. Vergi kaçakçılığı gerekçesi ise en fazla Almanya ve Fransa’da olumsuz etki yapmış. Ancak göçmenlere karşı geçen yıl içerisinde yapılan halkoylamalarında çıkan olumsuz sonuçlar, İsviçre’yi Avrupa içinde giderek yalnızlaştırıyor. Avrupa Birliği vatandaşları, İsviçre’nin serbest dolaşımı kısıtlamasını düşmanca bir tavır olarak algılıyor.

[AKM / ID-4679]

Quelle: kA

Tags: , , ,

Benzer Haberler

Meslek Liselerine rağbet yok
Fakire lise hayal mi?

EKONOMİ

En Çok Okunanlar