Hayat

Araştırma: Sığınmacılara yönelik şüpheler artıyor

Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle yapılan uluslararası bir araştırma, özellikle Almanya’da sığınmacıların iltica sebepleri ve uyum süreçlerine yönelik yaklaşımın olumsuzluğunu ortaya koydu.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yapılan uluslararası bir araştırma, özellikle Almanya’da sığınma ve uyum konularına yaklaşımın ağırlıklı olarak olumsuz olduğunu ortaya koydu.

Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından 26 ülkede gerçekleştirilen ankete katılanların çoğu, ilticacıların sığınma gerekçelerine şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

Buna göre, her 10 kişiden 6’sı (katılımcıların yüzde 59‘u) ülkelerine iltica etmek isteyenlerin çoğunun aslında “mülteci“ olmadığını ve ekonomik nedenlerle sığınma başvurusunda bulundukları fikrini savundu. Dünya çapında aynı çekinceyi ifade edenlerin oranı ise yüzde 54 olarak açıklandı.

Almanya’da özellikle sığınmacıların ülkeye uyum becerileri hakkında olumsuz bir yaklaşımın hakim olduğu görüldü. Yalnızca her 3 kişiden biri (katılımcıların yaklaşık yüzde 31’i) sığınmacıların topluma uyum sağlamakta başarılı olduğunu ifade etti. İki yıl önce ise bu oran yüzde 37 olarak açıklanmıştı.

Macaristan’da sığınmacıların uyumunu “başarılı” olarak nitelendirenlerin oranı yüzde 19’da kalırken, Fransızların yüzde 17‘si, Japonların ise yalnızca yüzde 14’ü uyuma ilişkin olumlu görüş bildirdi. 26 ülkenin tamamında ise bu ortalama yüzde 38 olarak açıklandı.

Ipsos’un “Dünya Mülteci Günü: Mültecilere Karşı Küresel Tutum” isimli araştırması çerçevesinde dünya çapında 18 bin 27 kişinin görüşünü aldığı ankete katılan Almanların yüzde 57’si ise temel olarak savaş ve takibattan kaçanların ülkelerine kabul edilmesinden yana olduklarını söyledi.

Belçika’da bu oranın yüzde 50, Fransa ve Macaristan‘da yüzde 43, Japonya’da ise yüzde 23’te kaldığı belirtildi. Söz konusu sığınmacıların ülkelerine kabul edilmesinden yana olanların en fazla olduğu ülke Arjantin olurken (yüzde 74), Arjantin’i yüzde 73 ile Şili ve yüzde 72 ile İngiltere takip etti.

Ankete göre her 10 Almandan 7’si hükümetin göçün maliyetine ilişkin gerçek verileri kamuoyuyla paylaşmadığını savundu.

Sonuçlara göre, Almanya’da ankete katılan yaklaşık bin kişinin yüzde 45’i ülkenin yeni sığınmacı kabul edecek durumda olmadığı ve sınırların kapatılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Sınırların sığınmacılara kapatılmasından yana olanların yüzde 52’sinin erkek, yüzde 38’inin kadın olduğu belirtildi.

Tags: , , , , , ,

Benzer Haberler

Boykotlar sonuç verdi: Araştırmalara göre facebook kullanımı azalıyor
17 bin kayıp cüzdan ile yapılan dürüstlük araştırması

EKONOMİ

En Çok Okunanlar