Dünyadan

Almanya’da Müslümanlar uyumlu ama kabul görmüyor

Almanya’da Bertelsmann tarafından yapılan bir araştırmada ülkede yaşayan 4.7 milyon Müslümanın topluma uyum sağladığı ancak önyargılardan kurtulamadığını ortaya koydu. Araştırma, Müslümanların Almanya’da iş dünyasına uyum sağlandığını ancak komşuları tarafından ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğünü gösteriyor.

Almanya, Müslümanların toplumla entegrasyonunda da diğer Batı Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Ancak Müslümanlara karşı önyargılar devam ediyor.

Almanya’nın Müslüman göçmenlerin topluma entegrasyonunda diğer Batı Avrupa ülkelerinden daha başarılı olduğu tespit edildi.

Berlin merkezli Bertelsmann Vakfı yaptığı araştırmada 2010 yılından önce Almanya, İsviçre, Avusturya, Fransa ve Büyük Britanya’ya yerleşen Müslümanların durumunu dil bilgisi, eğitim düzeyi, çalışma ve sosyal ilişkiler kriterlerine göre karşılaştırdı.

Araştırmada göçmenlerin istihdam piyasasına kazandırılmasında Almanya’nın diğer ülkeleri açık farkla geride bıraktığı görüldü. Araştırmaya göre işsizlik oranı ve tam istihdam açısından göçmenlerle Almanya ortalaması arasında hemen hiç fark bulunmuyor. Müslüman göçmenlerin Almanya’da dünyaya gelen çocuklarının yüzde 73’ü anadil olarak Almanca konuşuyor. Bu gruptaki çocuklar arasında okul bitirenlerin oranı da artıyor.

Araştırmada entegrasyonda başarılı olunamayan noktalara da işaret edildi. Buna göre Fransa’da 17 yaşından önce tamamlamadan okulu terk eden gençlerin oranı yüzde 11 iken Almanya’da bu oran yüzde 36’yı buluyor. Uzmanlar bu durumu eğitim sistemlerinin farklı olmasına bağlıyor. Fransa’da çocuklar daha uzun süre birlikte öğrenim görüyor. Bunda Fransa’nın sömürgecilik geçmişinin de çocukların dilbilgisi üzerinde olumlu etkisinin olduğu belirtiliyor. Ancak okul bitirmelerine rağmen işsiz kalan ve tam mesaili iş bulamayan Müslümanların oranı Fransa’da daha yüksek.

FARKLILIK AZALIYOR

Bertelsmann Vakfı’nın sosyal uyum uzmanı Stephan Vopel, uluslararası kıyaslamadan çıkan sonucu toplumla bütünleşmedeki başarı şansının dini aidiyet değil devletin koyduğu kurallar ve bulundukları ülkenin ekonomik şartları tarafından belirlendiği şeklinde özetledi.

Nüfus içindeki payı yüzde 5,7’yi bulan Almanya’daki yaklaşık 4 milyon 700 bin Müslümanın çalışma hayatına katılımının memnuniyet verici düzeyde olduğu, Müslümanların yüzde 60’ının Almanya ortalamasındaki gibi tam gün çalıştığı ve Müslümanlar arasındaki işsizlik oranının da Almanya ortalamasına yaklaştığı araştırmada yer alıyor. Ancak Britanya’dakinin aksine Almanya’da yaşayan katı dindar Müslümanların çalışma hayatında güçlük çektikleri görülüyor.

Araştırma Müslümanlara karşı beslenen çekincelerin de yabana atılamayacağını gösterdi. “Kimin komşunuz olmasını istemezdiniz?” sorusuna Almanya, Avusturya, İsviçre, Britanya ve Fransa’da “Müslümanların” yanıtını verenlerin oranı çok çocuklu aileler, yabancılar, homoseksüeller, Yahudiler, ten rengi farklı olanlar, ateistler ve Hristiyanlar ile komşu olmak istemeyenlerden yüksek çıktı. Çok çocuklu ailelerin komşusu olmak istemeyenlerin oranı Britanya’da yüzde 28’i buluyor.

Benzer Haberler

Bir ülke daha Katar’la ilişkilerini kestiğini açıkladı
Hindistan’da guru isyanı: 14 ölü

EKONOMİ

En Çok Okunanlar