İsviçre Haberleri

Aargau kantonundaki 44 okul devlete pahalıya mal oluyor

Hükümet, FDP grubu (Libareller) tarafından ileri sürülen “öğretmen ücretlerinin sınıftaki öğrenci sayısına bağlı kılınması” önerisini gerçekçi bulmuyor. Ayrıca eğitim masraflarıyla okulun büyüklüğü arasında bulunan doğrudan bağlantılar hakkında bilgi veriyor.

Aargau’da birçok küçük okul var. FDP grubu bu durumun ekonomik olmadığı görüşünde. Daha az sayıda fakat daha büyük okulun daha az masraflı olacağını düşünen grup; bu şekilde olası bir öğretmen eksiğinin de karşılanacağını savunuyor.

Bunun yanında FDP grubu belediyeler arası işbirliği yapılarak, mevcut okul alanlarının daha iyi planlanmasıyla okul kapatılmasının önlenebileceği kanaatinde. Bu doğrultuda FDP grubu hükümete “eğitim bütçesinin en verimli şekilde kullanılması” konusunda bazı sorular iletti.

Genelde küçük okullar mevcut
Hükümet de sekiz sayfalık bir raporla FDP grubunun soru ve önerilerine cevap verdi. 2015 / 2016 eğitim yılında Aargau kantonunda toplam 37.706 öğrenci barındıran 195 okul bulunuyor. % 42’lik oranı teşkil eden 82 ilkokulda 100 öğrenciden az sayıda öğrenci bulunmakta. Dolayısıyla farklı yaş gruplarının bir arada bulunduğu ve paralel ders gördüğü karma sınıflar oluşturma zorunluluğu var. 51 ilkokulda ise (% 26) 100 ila 200 öğrenci ders görmekte. 62 ilkokulda ise (% 32) 200’den fazla öğrenci bulunuyor.

Okulda en az  65 öğrenci bulunmalı
Genel olarak daha büyük bölümler öğrenci başına masrafları azaltıyor. Daha büyük bölümler de genel olarak daha büyük okullarda mevcut. Fakat bu da her zaman doğru değil. Zira kurulan bölümlerin büyüklüğü öğrencilerin yaşlarına göre dağılımına, yer durumuna ve okulun organizasyon şekline bağlı. Yine de düzenli ders giderlerinin öğrenci sayısının artışıyla birlikte düştüğü tartışmasız bir gerçek. Çok ufak okullarda ücretler ortalamanın çok üstünde. Bunun önlenebilmesi için asgari miktar olarak 65 öğrenci bulunması gerektiği belirtiliyor. Bu miktardan itibaren öğrenci başına yıllık gider aşağı yukarı 10 bin Frank’ta eşitleniyor.

2 Milyon Frank tasarruf imkanı var
Yasal olarak asgari 65 öğrencinin şart koşulması halinde yaklaşık 44 okul kapatılmak zorunda kalınacak. Teorik olarak az öğrencisi bulunan 44 okulun kapatılmasıyla yılda 2 milyon Frank tasarruf etmek mümkün. Fakat bundan gerekli yatırım ve nakil masraflarının düşülmesi gerekiyor.

Sonuç olarak bir okulda ne kadar çok bölüm varsa öğrenci başına giderler o oranda düşüyor. 2020 / 21 eğitim dönemi için ilkokulların kaynaklarının yeniden planlanmasıyla öğrenci başına ücret uygulaması getirilecek. Okullarda bu ücret hedeflerine uymak durumunda kalacak. Şu an 11 pilot okulla deneme uygulaması yapılıyor.

[KTU / ID-5385]

Quelle: kA

Benzer Haberler

Alman gümrük memurlarına destek
Malulen emeklilik dolandırıcılığında artış

EKONOMİ

En Çok Okunanlar